Op woensdag 19 februari 2020 trekken heel wat leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en hun ouders naar de regionale Onderwijsbeurs. Zij kunnen er kennis maken met ongeveer dertig secundaire scholen uit de Mechelse regio. Die geven tekst en uitleg over hun studieaanbod. De onderwijsbeurs gaat opnieuw door in Technopolis.

De keuze voor een secundaire school na het basisonderwijs is een belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbaan van een kind. Zowel basisscholen als CLB’s investeren dan ook heel wat tijd en energie om leerlingen en ouders zo goed mogelijk te begeleiden bij deze belangrijke keuze. Een foute studiekeuze kan soms schoolvertraging, spijbelgedrag en verdere problemen tot gevolg hebben. Daarom is een weloverwogen school- en studiekeuze een belangrijke succesfactor voor een vlot verloop van de verdere schoolloopbaan.

Mechelse onderwijsnetten slaan handen in elkaar

Het Mechelse onderwijsveld heeft een traditie van een positieve netoverschrijdende samenwerking, ondersteund vanuit het stadsbestuur. Het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) is hiervan op stedelijk niveau het tastbare bewijs. Ook op het regionale niveau is er een constructieve samenwerking met de partners van het Lokaal Overleg Platform Regio Mechelen (LOP).

Ook voor deze Onderwijsbeurs werden de koppen bij mekaar gestoken. Opnieuw kwamen zowel de Scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen, Scholengroep 5 van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciaal onderwijs met een gezamenlijk voorstel om een onderwijsbeurs te organiseren die zich richt op leerlingenoriëntering en –begeleiding. Ook de CLB's scharen zicht achter dit scholeninitiatief.

De organisatie van deze onderwijsbeurs is uniek aangezien secundaire scholen van alle onderwijsnetten zich samen op één locatie voorstellen. Hierdoor kunnen ouders alle mogelijkheden bekijken en samen met hun kind de juiste schoolkeuze maken.

Vooral basisscholen bepalen succes Onderwijsbeurs

Een goede overgang naar het secundaire onderwijs begint al in de basisschool. Samen met de CLB’s leveren basisscholen heel wat inspanningen die zorgen dat hun leerlingen een vlot verder schooltraject kunnen ervaren. Alle basisscholen uit de regio Mechelen werden geïnformeerd over de onderwijsbeurs en bezorgden hierover al een informatieflyer aan al de ouders hun leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

Wat mogen de bezoekers verwachten op de beurs?

Aan de infostanden met folders, video’s, lesmateriaal, leerboeken, informatie over internaten enz. kunnen kinderen en hun ouders uitgebreid kennismaken met de verschillende scholen. De bezoekers ontvangen ook een draagzakje met   o.a. de brochure rond digitaal aanmelden en een overzicht van alle Mechelse onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie over het digitaal aanmelden is er op de Onderwijsbeurs een ruimte voorzien. Daar staan de CLB’s de onderwijskoepels en het LOP klaar om ouders en leerlingen wegwijs te maken in het digitaal aanmeldsysteem.

 

Alle informatie over het digitaal aanmeldplatform is ook te vinden op de website van de stad.

Praktische info: Onderwijsbeurs regio Mechelen - woensdag 19 februari 2020, Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen - van 14 tot 19.30u. Toegang gratis.

Kom je met de bus? Neem lijn 282 of 682 en stap af aan bushalte Technopolis. Er is ook een overdekte fietsparking en een grote autoparking.

Meer info:

Dienst Onderwijsondersteuning stad Mechelen

herbert.crol@mechelen.be 
T 015 29 83 21

o.a. de brochure rond digitaal aanmelden en een overzicht van alle Mechelse onderwijsinstellingen