Maandsalaris 

Kom je bij ons in dienst, dan berekenen we je maandelijks loon aan de hand van je bewezen anciënniteit en het loonbarema dat gekoppeld is aan de functie waarvoor je solliciteert.

 • Heb je ervaring bij aan andere overheidsdienst? Dan wordt je volledige geldelijke anciënniteit meegenomen. 
 • Heb je relevante ervaring voor deze functie opgedaan in de privésector? Dan wordt deze tot maximum 10 jaar meegenomen. 

Bezorg ons bij indiensttreding de tewerkstellingsattesten van je vorige werkgevers om dit alles correct te berekenen.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques van  € 6 / per gewerkte dag van 7,6u
  Werknemersbijdrage maaltijdcheques van € 1,09 / gewerkte dag.
  Maaltijdcheques worden pas toegekend na 3 maanden aansluitende tewerkstelling.

 • Woon-werk verkeer:
  • Trein- en busabonnement wordt volledig terugbetaald
  • Fietsvergoeding van € 0,23/ km

 • Hospitalisatieverzekering: Gratis aansluiting vanaf de eerste dag van de maand na datum indiensttreding. 

 • 31 vakantiedagen: een voltijdse medewerker heeft recht op 31 dagen basisverlof per jaar. De jaarlijkse vakantie wordt berekend op basis van de prestaties van vorig jaar. 

 • 14 betaalde feestdagen 
 • Aansluiting bij GSD-V: kortingen op vakanties, evenementen, pretparken en winkels allerhande

Een aangename werkomgeving

Wij werken aan een organisatiecultuur gericht op innovatie, verantwoordelijkheid en resultaatsgerichtheid. 

Lees hier meer over Het Nieuwe Werken