Startdatum
9 januari 2023
Einddatum
1 november 2023

De Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt een groenere winkel-wandelstraat met een twintigtal bomen, evenveel zitbanken en bestrating die je kan vergelijken met die in de Bruul. Zo maken we het winkelgebied nog aantrekkelijker. In combinatie met de autoluwe zone wordt de Onze-Lieve-Vrouwestraat een straat op maat van de trage weggebruiker. Het deel tussen de kerk en de Vijfhoek werd al vernieuwd. Nu is het deel tussen de Korenmarkt en kerk aan de beurt.


Stand van zaken

Huisaansluitingen nutsvoorzieningen

Alle huisaansluitingen op de nieuwe nutsleidingen, tussen Louizastraat en Korenmarkt, zijn klaar.

Tussen Louizastraat en 't Plein

De gescheiden riolering is gelegd en huis-aan-huis aangesloten. De plantvakken en de zitbanken zijn al geplaatst en geven zo al een stukje toekomstig sfeerbeeld weer. Momenteel wordt het voetpad aan de kant van de woningen afgewerkt om daarna het voetpad en de bushalte, aan de kant van de kerk, aan te leggen. Als laatste volgt de rijbaan. (tegen bouwverlof klaar maar zonder verkeer)


Volgende stappen van de werken

Vanaf 2 mei

 • Nutswerken: in deze week zijn er nog bijkomende sleufwerken ingepland tussen de Gebroeders Verhaegenstraat en de Korenmarkt.
 • Rioleringswerken: de nieuwe riolering wordt gelegd tot net voorbij het kruispunt met ’t Plein. Het kruispunt wordt afgewerkt tot en met de laag fundering zodat de stockageplaats bereikbaar blijft voor de aannemer.

Vanaf 8 mei

Start rioleringswerk tussen ’t Plein en de Korenmarkt.


Bereikbaarheid en circulatie vanaf 2 mei

Gemotoriseerd verkeer

 • rijdt stadwaarts via de Moensstraat en volgt via Onze-Lieve-Vrouwekerkhof en Louizastraat richting vesten.
 • heeft dubbelrichting
  • in de Zoutwerf en ’t Plein
  • in de Onze-Lieve-Vrouwestraat van Vijfhoek tot Louizastraat
  • in de Gebroeders Verhaegenstraat.
  • De kiss-and-ridezone voor Go! Shill! blijft in de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, aan de kant van de Louizastraat. In de ochtend kan je je kinderen daar afzetten tussen 8.10 en 8.30u.  In de namiddag tussen 15.10 en 15.30u (op woensdag tussen 12.05 en 12.40u). Lang parkeren is tijdens die uren niet toegestaan.

Fietsers en voetgangers

 • Voetgangers behouden altijd doorgang.
 • Fietsers rijden de stad in via de Moensstraat en rijden verder via de Lange Nieuwstraat.

Download deze kaart en handige bereikbaarheidsinfo (pdf)

De Lijn

De stadspendel rijdt via de Lange Schipstraat. Kijk voor de juiste dienstverlening op www.delijn.be

Garages

De garages in de werfzone zijn niet meer bereikbaar.

Laad- en loszone

Omdat de straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voorzien we voor leveringen en ophalingen twee laad -en loszones:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
 • een op de Korenmarkt

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal tijdens de werken niet meer mogelijk zijn. We voorzien twee verzamelpunten voor huisvuil:

 • een ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
 • een op de Korenmarkt

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Let op, doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort. Lukt je dit niet, spreek dan gerust de aannemer aan. Hij helpt je graag een handje.


Verloop van de werken

De straat wordt opgebroken en de riolering wordt vernieuwd. De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen om een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers, met hun fiets aan de hand, te garanderen.

De ploeg die de riolering legt, wordt gevolgd door een ploeg die de huisaansluitingen maakt. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd, regenwaterafvoeren worden aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

Hierna worden de plantvakken aangelegd en krijgt de rijbaan een laag fundering. Dan is het de beurt aan de voetpaden en aansluitend wordt het wegdek afgewerkt. Dit definitieve wegdek moet nog 3 weken uitharden vooraleer er weer verkeer over kan.


Opslagplaats aannemer

In de Gebroeders Verhaegenstraat, op een deel parkeerplaatsen, blijft een opslagplaats ingericht voor het materiaal van de aannemer. Deze wordt netjes afgesloten met werfhekken.


Tegeltuintjes

Alle aanvragen die gebeurden voor 31 maart zijn intussen verwerkt. De aannemer legt deze meteen aan met de heraanleg.


Timing

Deze planning proberen we te volgen, maar is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie vind je op deze pagina. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.


Zelf communiceren naar jouw klanten of bezoekers?

Download een omleidingsplan en handige bereikbaarheidsinfo


Nieuwsbrief

Naar aanloop van de volgende fase van de werken informeren we je via een bewonersbrief. Het nieuws in je mailbox ontvangen? 

Schrijf je in op de nieuwsbrief