Gepubliceerd op:
21
april
2021

Op 21 april 2021 ondertekende de Stad Mechelen als een van de eerste lokale besturen het vernieuwde Europese burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. We voeren de klimaatambities op om Mechelaars een betere toekomst te garanderen.

Op 21 april 2021 ondertekende de Stad Mechelen in primeur het vernieuwde Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Tegen 2050 willen we in Mechelen in een koolstofarme en veerkrachtige stad leven, met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie. We voeren de klimaatambities op om Mechelaars een betere toekomst te garanderen.

Als lid van de Politieke Raad van het Covenant of Mayors onderschrijft Mechelen als een van de eerste lokale overheden de vernieuwde ambities van het Europees Burgemeestersconvenant. Het Burgemeestersconvenant is 's werelds grootste beweging voor lokale klimaat- en energieacties. In Europa bundelen meer dan 10.000 steden en gemeenten hun krachten om hun burgers een betere toekomst te garanderen.

Mechelen ondertekende het Burgemeestersconvenant al in 2012 en steunde in 2018 ook de opvolger daarvan. Na een traject met onder andere een nieuwe emissiemeting, een risicoanalyse en uitgebreid participatief traject, leidde dit begin vorig jaar tot de goedkeuring van een nieuw klimaatplan voor Mechelen. Dat bevat naast maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen ook uitgebreide adaptatiemaatregelen.

Koolstofarme en veerkrachtige steden

2021 is een mijlpaal voor het Europees Burgemeestersconvenant, aangezien de ondertekenende steden hun klimaatambities opvoeren om een gemeenschappelijke visie te bereiken: tegen 2050 leven we allemaal in koolstofarme en veerkrachtige steden met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie. Tijdens een online evenement op 21 april 2021 werd de nieuwste versie van het convenant voorgesteld en officieel ondertekend door de leden die momenteel deel uitmaken van de Politieke Raad van het Covenant of Mayors, waaronder Stad Mechelen.

Vernieuwde Covenant of Mayors is ambitieuzer dan ooit

Sinds het begin van dit jaar maakt Mechelen deel uit van de kern van de Covenant of Mayors, een hele eer voor onze Stad en vooral ook een unieke opportuniteit om nieuwe kennis te vergaren. Mechelen heeft ook internationaal een reputatie opgebouwd als voorloper op het vlak van duurzame stadsvernieuwing. Dankzij onze groenblauwe assen zijn we in het buitenland een voorbeeld en bewijzen we dat duurzaamheid en een levendige en groeiende stad geen tegenpolen zijn, maar elkaar net versterken.

Het nieuwe convenant gaat ruimer dan vroeger. Zo wordt er naast klimaatmitigatie (het beperken van de uitstoot) en klimaatadaptatie (het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering) ook een sociaal luik aan toegevoegd. De duurzame transitie is nodig, maar niet voor iedereen evident. Sommige investeringen liggen hoog of verdienen zich pas op de langere termijn terug en bovendien krijgen we te maken met een stijgende energiearmoede. Snelle actie is cruciaal, maar de omslag moet inclusief en rechtvaardig zijn. Binnen de werking van Energiepunt Mechelen en het Sociaal Huis is daar zeker aandacht voor, maar binnen het kader van dit hernieuwde engagement bekijken we hoe dit nog versterkt kan worden.

De klimaatverandering gaat snel, maar toch zullen de zwaarste gevolgen pas binnen enkele decennia duidelijk worden. De kinderen en jongeren van vandaag blijven dan ook belangrijke gesprekspartners en belanghebbenden in deze discussie. Daarom zette ook Mechels kinderburgemeester Camila Ladrón de Guevara Espindola symbolisch haar handtekening onder het document.

Drie nieuwe pijlers

De belangrijkste doelstelling van het nieuwe convenant is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, worden geen algemene tussentijdse doelen meer gesteld binnen het convenant, maar moeten deze in lijn liggen met objectieven van de Europese Unie en minimaal voldoen aan de nationale doelstellingen.

Naast de doelstellingen rond de uitstootreductie zijn er nog drie andere pijlers waar de deelnemende steden zich achter scharen. Zo engageren ze zich om betrokkenheid op te bouwen bij burgers, ondernemingen en andere overheden. De steden gaan niet enkel denken, maar vooral handelen, onmiddellijk en samen. Dit laatste sluit aan bij de laatste pijler: netwerken. Steden en bestuurders kunnen elkaar inspireren en helpen om die klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken.