Mechels vormingsaanbod van andere organisaties

Deze vormingen gaan door in Mechelen. Ze worden georganiseerd door partnerorganisaties, ze zijn vaak betalend. De doelstellingen liggen in lijn met de inhoudelijke speerpunten van ‘openblikken’.


Thomas More

Verbindend  communiceren
Thomas More biedt drie nascholingen aan voor alle onderwijsniveaus rond verbinden communiceren.

Diversiteit 

Communicatie en diversiteit

Anderstaligheid en meertaligheid

Er is ook een meerdaagse vorming i.s.m. de banaba voor leerkrachten die leerlingen met talige leerbehoeften beter willen ondersteunen:

Klasmanagement


 

Kazerne Dossin

In hun vorming leren Christophe Busch en de experts van Kazerne Dossin je als professional schadelijke polarisatie te doorzien en correct te doorbreken. De eerstkomende opleiding vindt plaats op 22 oktober, met lancering van wij-zij.be, een nieuwe site met praktijkcases, tools, tip en onderzoek rond polarisatie.