Nemen we samen een ogenblik? Om even te kijken met een open blik. Om bij te leren, om geïnspireerd te worden door elkaar en om ideeën uit te wisselen. Over onderwijsuitdagingen die we delen, hier in deze stad.

 • Over samen strijden tegen schooluitval.
 • Over onze jongeren en kinderen die we willen versterken, willen laten excelleren, een goede versie van zichzelf willen laten worden. We willen het talent niet verloren laten gaan. In al hun veelkleurigheid. De jongeren zijn de toekomst, de volwassenen van morgen.
 • Over het welbevinden van die leerlingen, maar ook van onze leerkrachten.
 • Over hoe we kunnen samenwerken met collega’s, met leerlingen, met partners uit andere sectoren, met ouders. Hoe kunnen we verbinden en linken om er samen sterker van te worden.

Stad Mechelen biedt daarom meermaals per jaar gratis leermomenten aan. Tijdens deze 'Open Blikken' zorgen we voor een interessante spreker, delen we een goede praktijk of belichten we een nieuwe invalshoek. We nodigen de juiste mensen uit en beloven een boeiende avond van waaruit nieuwe ideeën kunnen groeien.

We wijzen bovendien op Mechels vormingsaanbod van andere organisaties, met dezelfde
inhoudelijke accenten.


Open Blik - Programma Schooljaar 2019-2020

Goed begonnen is half gewonnen:
Een avond voor leerkrachten die hoogstens 3 jaar voor de (Mechelse) klas staan
maandag 27 januari 2020 - Sociaal Huis - van 19 tot 21u

Stad Mechelen heeft dan misschien geen stedelijke scholen, maar werkt wel al heel lang constructief en vaak netoverschrijdend samen met het Mechels onderwijsveld. We lichten graag toe hoe dat gebeurt, welke schoolondersteuning er is, op welke inhoudelijke accenten we inzetten… Verder bieden we een inhoudelijke verdieping aan de hand van workshops m.b.t de thema’s waarbij starters noden en drempels ervaren. Deze thema’s vloeien voort uit een bevraging van starters die hoogstens 3 jaar voor de klas staan. Bovendien laten we je ook kennismaken met collega’s uit andere scholen.

1. Kansarmoede bij kinderen en de effecten op de schoolloopbaan - door Samenlevingsopbouw vzw

De vorming heeft tot doel de leerkrachten te laten stilstaan bij de leefwereld van kinderen die in armoede leven en welke gevolgen dit heeft, o.a. op onderwijs.

We doen dit door de leerkrachten te 'confronteren' met kansarmoedecijfers en cijfers over de indicatoren betreffende kansarmoede in het onderwijs bij kinderen in Vlaanderen, en meer specifiek in Mechelen. Daarnaast laten we graag de kinderen zelf aan het woord. We doen dit aan de hand van een aantal fragmenten uit de reportage 'Arm Vlaanderen' waarin kinderen vertellen over opgroeien in armoede en de impact dat dit heeft op hun schoolloopbaan.

We willen de presentatie optimistisch en krachtgericht beëindigen door stil te staan bij de invloed die zij kunnen hebben op het leren en welbevinden van de kinderen en jongeren. We staan hierbij stil bij het Pygmalioneffect en het positieve effect van positieve verwachtingen.

2. Inzicht in je begeleidingshouding - door Maria Beerten

Aanreiken van inzicht en handvaten om tot een samenwerkingsrelatie te komen. Hoe stel ik me best op als leerkracht? Hoe kan ik constructief omgaan met rebelse leerlingen? Aan de leraar om de grenzen te bewaken. Maar hoe krijg ik ‘gezag’ in de klas? Interactieve sessie vanuit de casussen en vragen van de deelnemers.

3. Zelfzorg voor leraren (op basis van verbindende communicatie) - door Anouk Vroemans

Een workshop waarin we stilstaan bij onze dagelijkse houding en taalgebruik als leraar. We gaan op zoek naar het verschil tussen verbindende en verwijderende communicatie.  We onderzoeken hoe een verbindende houding kan bijdragen tot meer dialoog maar ook tot meer veerkracht. We bekijken hoe verbindende communicatie antwoorden kan bieden op volgende vragen:

  • Hoe draag ik zorg voor mezelf? Hoe kan ik mijn grenzen aangeven?
  • Hoe kan ik kritiek (feedback) geven of ontvangen zonder in conflict te geraken?
  • Hoe ga ik om met frustratie en boosheid? (van mezelf en anderen)
  • Hoe kan ik in verbinding blijven met een anderen (leerling, ouder,…) op moeilijke momenten/in conflicten?

Inschrijven voor deze boeiende avond kan tot 21 januari 2020 via julie.marien@mechelen.be. Geef bij je inschrijving ook duidelijk aan welke workshop je wil volgen.


 

Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken?
dinsdag 10 maart - Het Predikheren - van 19 tot 21 uur

Volgens sommigen bestaan racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons een ander verhaal. Als je geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak. Deze workshop zet sterk in op het omgaan met weerstand. Verwacht je dus aan een doe-workshop pur sang

i.s.m. School zonder Racisme. Hier vind je meer info over deze workshop.

Voor wie?
Voor alle leerkrachten uit het Mechels secundair onderwijs, die racisme en discriminatie erkennen als een probleem en hiermee concreet aan de slag willen gaan.
Max. 25 pers.

Waar en wanneer?
dinsdag 10 maart van 19 tot 21 uur – Het Predikheren

Schrijf je hier in 

Later in 2020

Hou nu je mond!: hoe omgaan met mondige en rebelse leerlingen in de klas?
Naima Charkaoui (voorzien voor schooljaar 2020-2021)


 

Mechels vormingsaanbod van andere organisaties

Deze vormingen gaan door in Mechelen. Ze worden georganiseerd door partnerorganisaties, ze zijn vaak betalend. De doelstellingen liggen in lijn met de inhoudelijke speerpunten van ‘openblikken’.

Thomas More

Verbindend  communiceren
Thomas More biedt drie nascholingen aan voor alle onderwijsniveaus rond verbinden communiceren.

Diversiteit 

Communicatie en diversiteit

Anderstaligheid en meertaligheid

Er is ook een meerdaagse vorming i.s.m. de banaba voor leerkrachten die leerlingen met talige leerbehoeften beter willen ondersteunen:

Klasmanagement

Kazerne Dossin

In hun vorming leren Christophe Busch en de experts van Kazerne Dossin je als professional schadelijke polarisatie te doorzien en correct te doorbreken. De eerstkomende opleiding vindt plaats op 22 oktober, met lancering van wij-zij.be, een nieuwe site met praktijkcases, tools, tip en onderzoek rond polarisatie.  


 

Wil jij ook graag dat we jouw aanbod mee bekend maken? Neem dan contact op met anke.anthoni@mechelen.be