Gepubliceerd op:
22
november
2022

Er is een nieuwe naam voor de verkaveling aan de Watertorenstraat te Muizen: Annie Van Bosstraetenstraat. De gemeenteraad keurde de naam al goed. De volgende stap is het openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 23 november 2022 tot en met 23 december 2022.

Dat betekent dat iedereen adviezen, opmerkingen of bezwaren op deze naamkeuze mag indienen. Dat mag je via mail bezorgen aan vastgoed@mechelen.be.

Documenten inkijken

Het volledige dossier voor deze nieuwe straatnaam kan je tijdens de kantooruren inkijken in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, te Mechelen.