Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en ook in de sportwereld vallen er klappen. Strenge maatregelen zijn noodzakelijk om het virus te beletten om zich verder te verspreiden. 

De Mechelse crisiscel die de situatie op ons grondgebied evalueert, heeft in vergadering van 23/11 beslist dat de organisatie van indoor jeugdkampen, zowel sport, crea, cultuur, …   voor –13 jarigen (= kinderen 2008 en jonger) tijdens de kerstvakantie zal worden toegestaan in het kader van vakantieopvang en de huidige specifieke situatie.

 Wat moet je als organisator hiervoor doen? 

  1. Je hebt een goedkeuring nodig van de Stad Mechelen. Deze aanvraag kan je indienen via volgende link: https://www.mechelen.be/jeugd-en-sportkampen-kerstvakantie. Zonder deze goedkeuring zal het kamp niet kunnen doorgaan. 
  1. Indien je wenst gebruik te maken van een stedelijk sportinfrastructuur (behalve zwembad, tenzij federaal wordt beslist dit terug te openen), reserveer dan zo snel mogelijk, uiterlijk tegen 11/12, via reservaties@sportactiefmechelen.be). Praktisch moeten er immers de nodige maatregelen getroffen worden. 
  1. Alle verdere maatregelen in het bestaande protocol sportkampen dienen uiteraard nog altijd zeer strikt te worden nageleefd: https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf