De voormalige 'Stedelijke badinrichting en douane-entrepot', beter gekend als de ‘Ouwen dok’, werd in 2001 voor het publiek gesloten. Met de herbestemming van het gebouw werd de start gegeven om het gebied rond het Keerdok te ontwikkelen tot een hoogwaardige stadswijk aan het water.

Herbestemming

Het stadsbestuur startte eind 2015 een procedure op voor de herbestemming van de ‘Ouwen Dok’. Geïnteresseerde partijen werden uitgenodigd om een voorstel in te dienen tot aankoop van of vestiging van een erfpachtrecht op de ‘Ouwen Dok’ met het oog op herbestemming. Na beoordeling van de ingediende voorstellen besliste het college in 2016 om verder in zee te gaan met Van der Valk Mechelen N.V. Deze vennootschap bekwam midden 2017 een stedenbouwkundige vergunning voor de herbestemming van de ‘Ouwen Dok’.  Het gebouw kon daarmee bewaard worden voor de toekomst met behoud van zoveel mogelijk oude elementen. De historische zwemkom, de badengangen en de douches werden geïntegreerd in een nieuw verhaal.

Opening hotel

Na een intense verbouwing van anderhalf jaar opende het hotel Van der Valk Mechelen eind november 2019 zijn deuren. Het betreft een viersterrenhotel met 124 kamers en 6 multifunctionele zalen voor congressen en feesten.

In de centrale ruimte is het dak eraf gegaan en blijft de zwemkom behouden als een waterbassin. Mechelaars hechten heel wat emotionele waarde aan de ‘Ouwen Dok’. Hele generaties Mechelaars hebben er ooit baantjes getrokken, waardoor het deel uitmaakt van het publiek geheugen. Na 18 jaar is de zwemkom opnieuw gevuld met helder water. Een fontein en vijverplanten zorgen voor een aangename beleving.   

Aan de zijde van het Keerdok is restaurant Ouwen Dok ingericht met zicht op het Keerdok. Samen met Bar Bernard kan het restaurant binnen de ontwikkeling van de Keerdoksite  uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek aan het water. Het hotel zal als trekker fungeren en voor een nieuwe schakel zorgen tussen de historische binnenstad en de nieuwe ontwikkeling op de Keerdoksite.