Het gebied Centrum

 

gebied centrum kaart

 

 1. Afbakening
 2. Bewonersinitiatieven
 3. Speelpleinen
 4. Kort overzicht projecten
 5. Algemeen bewonersvergadering

 

 

1. Afbakening 

Het gebied Centrum omvat naast het centrum binnen de ring ook nog de stationsbuurt en de buurt tussen Bethaniënpolder en de Auwegemvaart.

Het gebied Centrum kunnen we indelen in verschillende buurten (zie afbeelding hieronder):

 1. Buurt rond Groot en Klein Begijnhof en Rondom 't Veer met als grenzen de Dijle, Ijzerenleen, Fr. de Merodestraat, E. Tinellaan en G. Gezellelaan
 2. Buurt rond Veemarkt, Botermarkt en Kruidtuin met als grenzen Zwartzustersvest, Zandpoortvest, de Dijle, Ijzerenleen en Fr. Merodestraat
 3. Buurt rond Hanswijkstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat met als grenzen H. Speecqvest, Van Benedenlaan, Hoogstraat en de Dijle
 4. Heihoek, buurt rond Ganzendries en Karmelietentuin met als grenzen Hoogstraat, Korenmarkt, Guldenstraat, de Dijle, Olivetenvest en K. Astridlaan
 5. Buurt rond Battelsesteenweg met als grenzen Auwegemvaart, Bethaniënpolder, Astridlaan, Brusselpoortstraat 
 6. Buurt rond het station met als grenzen Raghenoplein, Stationsstraat, Vaartdijk, Brusselpoortstraat, Van Benedenlaan, Schuttersvest, H. Speecqvest

 

 

kaartje afbakening gebied centrum

 

 

 

2. Bewonersinitiatieven

Hieronder staan de bewonersinitiatieven die ondersteund worden door de stad, dit voor hun permanent karakter of voor hun project.

Voor het ganse gebied:

Wijkraad

De wijkraad centrum is een erkend gesprekspartner van de Stad Mechelen. Deze wijkraad bestaat uit niet-verkozen vrijwilligers uit wijk Mechelen Centrum. Met het oog van een bewoner bekijken ze de beleidsplannen van het stadsbestuur. Verder proberen ze alert te zijn en vangen ze signalen van buurtbewonders op. Zo ontstaan adviezen aan het stadsbestuur en aan de stadsdiensten. Elke bewoner uit de wijk Mechelen Centrum kan lid worden van de wijkraad.

Meer info: www.wijkraadcentrum.be

Voor buurt 1

- Buurtcomité Rondom 't Veer.

logo rondom 't veer

Voor meer info: www.rondomtveer.be

Buurtcomité Groot Begijnhof.

logo groot begijnhofactiviteiten groot begijnhof

Activiteiten van het Groot Begijnhof zijn o.a. Paasactie, Rommelmarkt, Levende Kerststal,... 

Voor alle activiteiten en meer info:

email: info@groot-begijnhof-mechelen.be

website: www.groot-begijnhof-mechelen.be

Buurtcomité Klein Begijnhof.

logo klein begijnhoffoto's klein begijnhof 

Activiteiten van het Klein Begijnhof zijn o.a. Rommelmarkt, Buurtfeest en BBQ.

Voor buurt 3

Pop-up buurtplek 'Zomer Zoet' (Sint-Jacobstraat).

Voor meeer info: http://sites.google.com/site/zomerzoetz/

Voor buurt 4

Buurtcomité Heihoek

logo heihoekluchtfoto heihoek

Voor alle activiteiten en meer info: 

email: heihoek.mechelen@gmail.com

website: www.heihoek.be

website wijkfeest: www.halloheihoek.be

Wie wil weten hoe je een bewonersinitiatief, ondersteund door de stad, kan worden, die kan hier terecht. Wie vragen heeft omtrent bewonersinitiatieven kan terecht bij de gebiedsregisseur.

Natuurlijk zijn er nog heel wat meer bewonersinitiatieven, o.a. speelstraten, straatfeesten,...

Hieronder een overzicht van de verschillende andere bewonersinitiatieven van de voorbije 2 jaar.

Speelstraten in het centrum

Dageraadstraat, Kattenbleekstraat, Korte Veluwestraat, Nattehofstraat, Sint-Jacobstraat, Van Hoeystraat, Veluwestraat, Willem Geetsstraat.
Contact m.b.t. speelstraten vind je bij de Jeugddienst

Straatfeesten

Auwegemvaart - Auwegemvaart/Nattehofstraat - Buurtfeest (Begijnenkerkhof -Moreelstraat + deel Katelijnestraat) - Dageraadstraat - Dobbelhuizen - G. De Stassartstraat - Hoviusstraat (Conventstraat, Fonteinstraat en Krankenstraat) - Jan Schoonjansstraat - Klein Begijnhof - Korte Veluwestraat - Kromme Elleboogstraat (Paterhof feestcomité) - Nattehofstraat - Nieuwe Kapucijnenstraat - Plaisance buurtfeest -Schrijnstraat - Stadsheimelijkheid - Théo Blickxstraat/A. Oststraat - Vaartdijk - Veluwestraat - Vrouw Van Mechelenstraat - Willem Geetsstraat - Winketkaai en Bethaniënstraat

Meer info mbt straatfeesten vind je hier

Burendag

A.Oststraat - Adegemstraat - Augustijnenstraat -Auwegemvaart thv 7 - Auwegemvaart thv 71 - Bergstraat - Blokstraat - Bornstraatje - Dageraadstraat - De Langhestraat -Dobbelhuizen - Duivelstraatje - Frans Broersstraat - Frederik de Merodestraat - Ganzendries - Guldenbodemstraat - Gustaaf van de Woestijnestraat - Hanswijkstraat - Heembeemd - Hendrik Speecqvest - Hertshoornstraat -Hoogstraatje - Jef Denynplein - Kaardenstraat - Kanunnik De Deckerstraat - Kattenbleekstraat - Keizerstraat - Klein Begijnhof - Klein Begijnhofbogaard - Korte Pennincstraat - Korte Ridderstraat - Korte Schipstraat - Korte Veluwestraat - Lange Heistraat - Lange Nieuwstraat - Leermarkt (Clarenhof) - Lekkernijstraatje - Lieve Heerstraat - Maalstraat - Nieuwe Kapucijnenstraat - Nokerstraat - Plankstraat - Poelstraat - Polderstraat - Schuttevee - Sint Katelijnenkekhof - Sint-Jacobstraat - Stationsstraat - Tessestraat - Thaborstraat - Theo Blickxstraat  - Van Busleydenstraat - Van Hoeystraat - Vekestraat - Veluwestraat - Willem Geetsstraat - Zelestraat - Ziekenliedenstraat - Zoutwerf -

Meer info over de Burendag vind je hier.

 

3. Speelpleinen

speelpleinen centrum

Hieronder vind je een overzicht van de speelpleinen in het centrum.

 • Bethaniënpolder: speelterrein en kunstgrasveld: terreinen naast Dijle achter sporthal Winketkaai
 • Binnentuin Ondernemershuis OH!: tussen Kanunnik De Deckerstraat en Heembeemd
 • Bornstraatje: deze spelprikkels vind je aan het Bornstraatje (het oude Dymphnarium)
 • De Lobbe - E.Tinellaan: ligging speelterrein en trapveld is naast jeugdhuis ROJM
 • G.vd.Woestijnestraat: hoek G.vd Woestijnestraat en Alfred Oststraat
 • Guido Gezellelaan
 • Karmelietentuin: tussen Korte Penninckstraat en Kroonstraat
 • Klein Begijnhof
 • Kruidtuin:  tussen Bruul en de Zandpoortvest
 • CVO Parking:
 • Leliëndaal: de binnentuin van het Sociaal Huis wordt met spelprikkels heraangelegd in 2015 en wordtSinte-Mettetuin
 • OLVrouw-kerk: 'mikadowip' vind je tussen GO SHIL! en OLVrouw-kerk
 • Plankstraat: grasppleintje met speeltoestellen op hoek met Guido Gezellelaan
 • Winketkaai: voor de sporthal vind je een basketterrein
 • Wollemarkt: aan terrassen horeca Wollemarkt

Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst


 

4. Overzicht projecten

 

 

Comet-Site (Zorro): tijdelijke invulling in afwachting van woonproject

Projectontwikkelaar Re-vive ontwikkelt een nieuw woonpoject. 
Een nieuw buurtpark van ruim 5000 m²; appartementen en rijwoningen; een verkeersvrij binnengebied;… Comet, de site tussen de Koningin Astridlaan en Leuvense Vaart waar vroeger de gelijknamige biervatenproducent huisde, krijgt een ingrijpende facelift. In afwachting van de werken, wordt het een tijdelijke ontmoetingsplek en uitvalbasis voor sociaal-artistieke projecten.

Informatie

Gezien de plannen nog in volle ontwikkeling zijn, kunnen er vandaag geen beelden meegegeven, noch definitieve timings doorgegeven worden.

Er wordt voorzien om begin juni opnieuw te kunnen communiceren rond de verdere ontwikkelingen van de plannen.

Meer info vind je via:

Email: info@re-vive.re

Website: www.re-vive.re

 

Tinelsite

In het noorden van de binnenstad ligt de Tinelsite. De site wordt omgeven door de Tinellaan, de Van Busleydenstraat, de Jodenstraat en de Goswin de Stassartstraat. De stad wil de hele site herontwikkelen.

Meer info:  www.tinelmechelen.be en www.mechelen.be/tinel


 

Huis van Lorreinen

Het Huis van Lorreinen is een nieuw woonproject in hartje Mechelen, op de hoek van de Scheerstraat met de Frederik de Merodestraat, vlakbij de historische Grote Markt van Mechelen. In 2012 kocht het stadsbestuur zes verkrotte panden op, die al jaar en dag het beschermde stadsgezicht van de Grote Markt ontsierden. Het stadsbestuur vormt ze om tot zes flexibele woonunits, waarvan twee ook geschikt zijn als commerciële ruimte.

Meer info:  www.mechelen.be/huisvanlorreinen


 

Het Clarenhof

Het stadsbestuur nam begin 2001 het initiatief om de verkrotting van het bouwblok gelegen tussen Leermarkt, Muntstraat, Huidevettersstraat en Blaasbalgstraat in hartje binnenstad aan te pakken, omdat ze steeds verder uitdeinde over de buurt en leidde tot overlast en leefbaarheidsproblemen.

De architecten Popocini & Lootens en Wit Architecten tekenden de plannen voor een modern wooncomplex.  De stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe project is afgeleverd op 10 december 2009.  Begin 2010 is gestart met de verkoop van de appartementen en garages, midden 2011 gingen ook de woningen in verkoop.  

Op vlak van duurzaamheid kent Het Clarenhof in Vlaanderen zijn gelijke niet voor gelijkaardige binnenstedelijke ontwikkelingen.  De woningen kenmerken zich door een efficiënt energie- en waterbeheer, lager energiepeil, hoog wooncomfort en andere innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid.  Het aspect van duurzaamheid vertaalt zich in het hele project.  Een ventilatiesysteem in de woningen zorgt voor warmteterugwinning en regenwater wordt gerecupereerd.  De groene binnentuin geeft zuurstof aan de stad.  Ook het plaatselijk vlietje 'De Gracht' is gedeeltelijk blootgelegd.  De behaalde resultaten liggen ruimschoots boven de wettelijke normen.

Op 28 september 2012 werd het project officieel ingehuldigd.

De appartementen werden afgewerkt tussen oktober 2012 en februari 2013, en opgeleverd worden vanaf 8 november tot februari 2013. In april 2014 was er ter afsluiting van de bewonersbegeleidingsgroep een receptie met de bewoners (zie foto). Bewoners namen toen ook deel aan een wandeling met gids in de buurt.

De stad heeft tevens aansluitend het openbaar domein van Leermarkt, Muntstraat, Blaasbalgstraat, Huidevettersstraat en Meysbrug vernieuwd.

Meer infowww.mechelen.be/clarenhof


 

Bruul (Mechelen Boulevard Leeft) 

De centrale as Grote Markt-station zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Het wordt een echte boulevard, een visitekaartje, een toegangspoort voor Mechelen.

Een boulevard waar geleefd, gespeeld, gependeld, gewinkeld en geflaneerd wordt. Een boulevard met veel aandacht voor groen en water, voor kunst, voor horeca en gezellige pleintjes. Een autoluwe boulevard met een zeer beloopbare vloer en aandacht voor elke straatsteen.

Kortom, een plaats waar het fijn vertoeven is.

 


 

Den Dok 

Het stadsvernieuwingproject 'Den Dok' kadert in de ambitie om Mechelen verder uit te bouwen tot een dynamische, warme en toonaangevende stad. Op termijn wordt het gebied rond het Keerdok ontwikkeld tot een hoogwaardige stadswijk met zicht op water.

De voormalige 'Stedelijke badinrichting en douane-entrepot' is sinds 1997 bij ministerieel besluit beschermd als monument. In 2001 werd het gebouw voor het publiek gesloten. Gezien de slechte staat waarin het gebouw zich bevindt, zal de stad deels op haar en deels op kosten van de Vlaamse overheid het gebouw langs de buitenzijde restaureren. De herinrichting zal gebeuren door een private ontwikkelaar via een publiek-private samenwerking.

Meer infowww.mechelen.be/dendok


 

Stationsomgeving

Meer info over de ontwikkelingen in de stationsomgeving vind je op de website van Mechelen in beweging. Op de website kan je o.a. intekenen op een nieuwsbrief.

 

Algemene bewonersvergadering (ABV)

Jaarlijks wordt er in elke wijk en elk dorp een algemene bewonersvergadering (ABV) georganiseerd waarop alle bewoners van de wijk uitgenodigd worden. Deze algemene bewonersvergadering is een organisatie de stad Mechelen.

Op de agenda staan onderwerpen die de wijk aanbelangen en het individuele belang overstijgen. Het verslag kan op vraag gestuurd worden naar de aanwezigen, is raadpleegbaar via de website en ligt ter inzake bij je gebiedsregisseur.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.