Afbakening gebied Noord-Nekkerspoel

Het gebied Noord omvat 2 wijken zijnde wijk Noord en Nekkerspoel en wordt afgebakend door de beneden- Dijle, de dorpsgrens met Walem, de Gemeentegrenzen van Bonheiden en St.Kat-Waver en tenslotte de Afleidingsdijle.

Beide wijken maken deel uit van de 19de en 20ste eeuwse stadsgordel rond Mechelen-centrum.

Nekkerspoel heeft ongeveer 8000 inwoners en een iets landelijker karakter dat vroeger organisch aansloot bij land- en tuinbouw gemeente St. Kat-Waver. 

Noord is een kunstmatig gevormde wijk met ongeveer 14000 inwoners en bestaat uit een 10-tal buurten die in de volksmond beter gekend zijn. Het betreft de buurten Kauwendaal, Otterbeek, Galgenberg, Katanga, Caputsteen, Pennepoel, Schorsvelden, Kerkhoflei en de buurt rond de G.De Ceuninckstraat en M. Sabbestraat. Deze buurten zijn allen anders van samenstelling en zorgen voor heel wat diversiteit.

In het ganse gebied zijn een 10-tal buurtcomités en geburenkringen actief, een groot aantal verenigingen en scholen aanwezig en vinden voetbalclubs Racing en KV Mechelen hun thuisbasis.

Tenslotte zorgt de aanwezigheid van industriepark Mechelen-Noord en de talrijke aanwezigheid van klein- en groothandelszaken voor heel wat werkgelegenheid.

Met ongeveer een kwart van de bevolking vraagt het gebied de nodige aandacht van het beleid en dit resulteerde het laatste decennium in de aanleg, geplande aanleg of renovatie van heel wat straten, infrastructuur, pleinen en zelfs ganse buurten. Denken we hierbij maar aan de G.De Ceuninckstraat, Site Donkerlei, het Caputsteenpark, het Vuurkruisenplein, Nekkerspoelstraat, Grote Nieuwendijk, Galgenberg, Katanga, Otterbeek, Oud Oefenplein en grote delen van Nekkerspoel waarbij de bevolking via een participatietraject betrokken wordt.

Speelpleintjes gebied Noord-Nekkerspoel

Wijk Noord

Tivolipark

Grote speeltuin voor kinderen gelegen naast het “huizeke” en kinderboerderij.

Otterbeek

Trapveld “Cruyff-court” en speelelementen gelegen tussen Tivolilaan en Mezenstraat.

Schorsvelden

Binnengebiedje  met spelprikkels gelegen tussen Schorsmolenstraat en Hellincstraat.

Galgenberg

Trapveld en speelelementen gelegen tussen de Offenbossen, afrit E19 en buurthuis Albatros.

Kreitenborgstraat

Spelprikkels, petanquebaan en klein trapveldje gelegen in het doodlopende deel van de Kreitenborgstraat.

Donkerlei

Groot binnengebied gelegen tussen Donkerlei, Arendonckstraat en Gasthuisveldstraat met trapveldje, hondenweide, speeltuintje en picknickweide met podium.

Kadodderstraat

Speelplein met achterliggend verkeersplein

Kauwendaal

Trapveldje gelegen tussen  het doodlopend gedeelte van de Laathofstraat en Oude spoorwegberm. Bereikbaar via zandweg Duivenstraat naast KSJ-lokalen en spoorwegberm.

Pennepoel

Binnengebied met trapveld en hondenweide gelegen tussen de Pennepoelstraat en de Neerheide. Wordt in de volksmond “de 4 goalen” genoemd.

Vuurkruisenplein

Spelprikkels gelegen langs de Eikenstraat.

Oud Oefenplein

Trapveldje, halfcourt basketbalterrein en speelelementen voor alle leeftijden. Gelegen tussen Eksterstraat, Spechtstraat en Vuurkruisenplein. In aanleg. Afwerking voorzien voor 2015/2016.

Caputsteenpark

Binnengebied met trapveldje, hondenweide, speeltuin, klimmuur en picknickweide gelegen tussen Caputsteenstraat, Populierendreef en F.Halsvest.

Wijk Nekkerspoel

Lakenmakerstraat

Trapveld met speelelementen gelegen langs de Lakenmakersstraat.

Speelgoedstraatje

Spelprikkels aangebracht naast de spoorwegtunnel en St-Rumoldusstraat.

Skatepark Douaneplein

Gelegen naast fuifzaal perron M.

De Schans

Trapveldje met speelelementen gelegen achteraan de Grote Nieuwendijk naast het woonwagenterrein, de schietbaan en spoorweg Antwerpen-Brussel.

Papenhofparkje

Parkje met spelprikkels, achterin gelegen speelbos en een trapveldje langs de Papenhofdreef.

Bewonersverenigingen en initiatieven

Typerend voor gebied Noord-Nekkerspoel is de aanwezigheid van verschillende bewonersverenigingen en/of initiatieven die quasi gebiedsdekkend werken.

De meest gekende zijn:

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.