(update 03/11/2020)
Als je in deze quarantaineperiode een dierbare verliest of net hebt verloren, zit je mogelijks met een aantal vragen. Er gelden een aantal verstrengde maatregelen waaraan je je moet houden.

Hou er rekening dat de begraafplaatsen geopend zijn van 9u tot 16u.

Raadpleeg ook onze algemene brochure vol info en praktische tips.

 

Zijn de begraafplaatsen nog open?

Ja, de begraafplaatsen blijven open volgens normale uurregeling. 

 

Kan ik nog gaan groeten of afscheid nemen?

Ja, dit is nog mogelijk in het stedelijke funerarium mits naleving van de richtlijnen. Maximaal twee personen mogen tegelijk in de groetkamer.

Indien de overledene besmet was met COVID-19, kan deze pas na 3 dagen begroet worden

We raden af om het lichaam van de overledene aan te raken. Desnoods kan handcontact met de overledene aan de met kleding en/of laken bedekte lichaamsdelen op voorwaarde dat de handen nadien goed gewassen worden en/of ontsmet met een alcohol. Geenszins mag het gelaat worden aangeraakt.

 

Kan er begraven worden in een graf gericht op het oosten of in een eeuwigdurend graf?

Ja, sinds 2019 is er op de begraafplaats van Mechelen-Centrum een Oosters gericht perk dat is uitgerust met grafkelders met een concessie van 30 jaar. Deze termijn kan na 30 jaar verlengd worden, per 10 jaar mits betaling.

 

Kan een overledene achteraf nog overgeplaatst worden naar een andere rustplaats?

Opgravingen voor verplaatsing zijn mogelijk na de corona-crisis. Voor een opgraving betaal je 750 euro. De begrafenisondernemer moet een (nieuwe) kist voorzien en de kosten hiervoor komen ten laste van de opdrachtgever.

Wanneer een overledene gerepatrieerd moet worden, dienen alle formaliteiten met een begrafenisondernemer geregeld te worden.

 

Mag ik nog een uitvaart organiseren?

Ja, deze mogen nog doorgaan in intieme kring in de stedelijke aula met maximaal 200 personen. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de dienaar van de eredienst niet inbegrepen. Ook in de crematoria is het mogelijk een uitvaartplechtigheid te houden in intieme kring volgens dezelfde richtlijnen.

Buiten op de begraafplaats zelf zijn maximaal 400 personen toegelaten voor het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de dienaar van de eredienst niet inbegrepen.

De stedelijke rouwaula is uitgerust met een systeem voor livestreaming. Zo kunnen andere familieleden of naasten de afscheidsplechtigheid via internet van thuis volgen.

Thuiswakes of thuisopbaringen zijn niet toegestaan indien de overledene poistief heeft getest op corona of bij een vermoeden van besmetting door corona. In alle andere gevallen worden thuiswakes en thuisopbaringen afgeraden.

 

Kan ik nog een bidprentje krijgen?

Ja, maar deze worden niet uitgedeeld, maar klaargelegd voor rouwenden die deze zelf kunnen meenemen.

 

Hoe kan ik mijn medeleven betuigen?

Aanwezigen op de uitvaart of het groetmoment kunnen hun medeleven betuigen met woorden of gebaren, zoals een hand op het hart. Condoleanceboeken mogen niet gebruikt worden.

Afwezigen kunnen hun medeleven te betuigen via brief, sms, sociale media of online websites zoals www.rip.ie