Het PACE project (i.e. Providing Access to Childcare and Employment) wil werkzoekende ouders ondersteunen in hun traject naar werk, door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap te zetten naar werk. PACE wordt mede-gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.