Een duurzaam woonproject met aandacht voor natuur

Papenhof is een toekomstige nieuwe woonbuurt dicht bij het stadscentrum, nabij de wijk Nekkerspoel en de groene Vrouwvlietvallei. In dit groene gebied wil IGEMO, de intercommunale die instaat voor de concrete ontwikkeling, een 250-tal wooneenheden realiseren.

RUP PapenhofDuurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de realisatie van het project. Dit zowel voor de woningen als voor de aanleg van het publiek domein. De helft van het projectgebied wordt ingericht als openbare ruimte en groengebied. Zo worden er zones binnen de publieke ruimte specifiek voorbehouden voor speel- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Papenhof wordt een gemengde wijk met verschillende woontypes. Op het plan staan een zestigtal appartementen, 36 vrijstaande woningen en 160 rijwoningen uitgetekend. Ook bestaat de mogelijkheid om groepswoningen of kangoeroewoningen te bouwen.

 Meer info over het plan en de verkoop kan je vinden op de website van het project.