Om de netheid van Mechelen verder te verbeteren hebben we het bestaande vuilnisbakkenplan geactualiseerd.  De laatste jaren is de stad op sommige plaatsen grondig gewijzigd.  Er is heel wat vernieuwd op het openbaar domein. Ook het gebruik van het openbaar domein wijzigt doorheen de tijd. Door het vuilnisbakkenplan te actualiseren kan er meer zwerfvuil vermeden worden. Daarnaast kan de efficiëntie in deze reinigingsprocessen verder aangescherpt worden, wat de algemene netheid van de stad ten goede komt. Op dit moment staan er in Mechelen 911 vuilnisbakken.

Plan van aanpak

1. Herschikken vuilnisbakken

In maart organiseerde de uitvoeringsdienst een screening van de bestaande vuilnisbakken. Uit deze oefening blijkt dat er een aantal locaties zijn waar vuilnisbakken ontbreken. Er zijn ook plaatsen waar vuilnisbakken verwijderd kunnen/zullen worden. Daarnaast zijn een aantal vuilnisbakken sterk verouderd en aan vervanging toe.

Vuilnisbakken dienen enkel voor afval dat geproduceerd wordt op het openbaar domein en niet voor huishoudelijk afval. De ervaring leert ons dat het wegnemen van misbruikte vuilnisbakken een ontradend effect heeft op sluikstorters. In juli werden een aantal vuilnisbakken voorzien van een sticker dat ze bij verder misbruik verwijderd zullen worden.

 Vlaamse campagne: dit is een vuilbak, geen huisvuilbakVlaamse campagne: vuilbakken wegens misbruik weggehaald

Sluikstort

2. Herbekijken type vuilnisbak

De meeste vuilnisbakken in Mechelen zijn sterk verouderd. Bovendien hebben de huidige vuilnisbakken een aantal nadelen. Door de stijgende gebruikersdruk op het openbaar domein is de capaciteit van de bestaande vuilnisbakken te klein geworden. Hierdoor moet de ledigingsfrequentie steeds verder opgedreven worden en zien we vaak uitpuilende vuilnisbakken.

Om deze redenen gaan we begin oktober een aantal nieuwe, grotere vuilnisbakken plaatsen in de deelgemeenten. Bij positieve evaluatie zullen we op termijn alle vuilnisbakken vervangen.

In de binnenstad is het wenselijk om eveneens over te schakelen naar een model met grotere capaciteit. Om te garanderen dat we een model selecteren dat voldoet aan de beeldkwaliteitseisen in de binnenstad, gaan we een nieuw bestek uitschrijven. Begin oktober zal er daarom een proefopstelling worden uitgetest in het centrum. Een aanbod van verschillende, grotere  vuilnisbakken zal een bepaalde periode worden uitgetest. Op basis van zowel input van personeel die de vuilnisbakken ledigen en de gebruikers van de vuilnisbakken zal er daarna een nieuw type worden gekozen. De eerste nieuwe vuilnisbakken zullen begin 2019 worden geplaatst in het centrum.