Gepubliceerd op:
29
mei
2020

Het Mechels postcorona-actieplan is een verhaal waar heel wat inwoners aan meegeschreven. Samen met de input van het burgerpanel en vele andere Mechelaars werd het Mechels antwoord op deze ongeziene crisis verder verfijnd.

Naast het gedeelde engagement en solidariteit voor elkaar tijdens deze crisis, zijn er nu ook heel wat gedeelde antwoorden op de vraag hoe we onze stad klaar maken voor een toekomst na corona.

Begin mei werden alle 50 leden van het burgerpanel telefonisch gecontacteerd met de vraag naar suggesties voor het postcorona-actieplanplan. Mechelaars konden ook voorstellen sturen via een algemeen mailadres mechelennacorona@mechelen.be. Ook de verschillende politieke fracties in de gemeenteraad kregen de vraag om voorstellen ter bespreking voor te leggen. 

In totaal kwamen zo'n 125 voorstellen binnen van het burgerpanel en de Mechelaars en een tachtigtal voorstellen vanuit de politieke fracties. De voorgestelde maatregelen raken heel wat verschillende thema’s aan: welzijn, economie, onderwijs, cultuur, vrije tijd, openbaar domein en algemene veiligheid.

70% van de ingestuurde voorstellen van de Mechelaars zijn effectief mee opgenomen in het uiteindelijke plan. Vanuit de gemeenteraad was een deel van de voorstellen al voorzien in het actieplan en werden daarnaast nog 48 van de 84 ingestuurde maatregelen opgenomen.

Sommige voorstellen konden niet worden opgenomen omdat ze niet tot de bevoegdheid van de stad behoren, afhangen van richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, omdat ze helaas niet realistisch zijn of omdat ze niet passen in de algemene beleidsvisie.

Van Mechelenbon tot zwemwater

Onder de voorstellen van de Mechelaars, burgerpanel en gemeenteraad zaten heel wat gemeenschappelijke ideeën die ook bij het bestuur al op bijval konden rekenen.

Zo zijn er heel wat ideeën om de Mechelenbon als instrument in te zetten en zien velen ook het belang van het stimuleren van taxicheques. Er is een grote gedeelde bezorgdheid richting de heropstart van de horeca met diverse voorstellen rond het uitbreiden van terrassen en kleinschalige culturele activiteiten. Daarbij is er ook de vraag om zowel voor de stad als voor de dorpen een aanbod te voorzien, ook wat betreft de markt. Lokale producten dicht bij de mensen brengen staat daarbij voorop. Tot slot voelen we allemaal dat met de staycation voor de deur, bijkomend zwemwater in open lucht een welkome zaak zou zijn. Die mogelijkheid wordt volop onderzocht.

Lees het lokaal herstelplan