Online aanvragen

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bewijst dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting. De stad levert het attest af na positieve controle van de woning.

Wie vraagt een conformiteitsattest aan?

 • Eengezinswoningen: Dit attest kan aangevraagd worden door de verhuurder.
  De woning kan perfect beantwoorden aan de normen van de Vlaamse Wooncode en kan verhuurd worden zonder dat de verhuurder hierover beschikt. 
  Dit geldt enkel voor ééngezinswoningen.
 • Studentenhuisvesting en domiciliekamers: Studentenhuisvesting en domiciliekamers moeten wel verplicht beschikken over een conformiteitsattest. Voor elke studentenkamer, studentenstudio of domiciliekamer die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest voorleggen.

  Over een conformiteitsattest beschikken, is één van de drie voorwaarden waaraan het gebouw met studentenhuisvesting of domiciliekamers moet voldoen, alvorens ze de verplichtte uitbatingsvergunning van de stad kan krijgen.

Voorwaarden

Hoe lang is het conformiteitsattest geldig?

 • Het conformiteitsattest is 5 jaar geldig vanaf datum van afgifte (10 jaar voor een eengezinswoning)
 • Ook al bezit je een conformiteitsattest, je moet steeds blijven toezien dat de woning in goede toestand blijft.
 • Controles zijn steeds mogelijk op initiatief van de stad of op basis van een klacht.
 • Na de looptijd van het conformiteitsattest kan je een verlenging aanvragen. De hele procedure wordt dan opnieuw doorlopen. Doe dit tijdig om eventuele problemen (bv. wachten op de elektriciteitskeuring) te vermijden.

Meebrengen

Welke bewijsstukken moet je toevoegen voor eengezinswoningen?

 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige of omgevingsvergunning

Welke bewijsstukken moet je toevoegen voor studentenkamers?

 • Positief brandweerverslag
 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige of omgevingsvergunning
 • Schema van het volledige gebouw met situering van de genummerdestudio's/kamers met aanduiding van:
  • Keuken: Gemeenschappelijk (GK) / Niet-gemeenschappelijk (K)
  • Leefruimte: Gemeenschappelijk (GL) / Niet-gemeenschappelijk (L)
  • Badkamer:Gemeenschappleijk (GB) / Niet-gemeenschappelijk (B)
  • WC:Gemeenschappelijk (GWC) / Niet-gemeenschappelijk (WC)
  • Fietsenberging(studentenhuisvesting) (F)

Bedrag

Hoeveel kost de aanvraag van het conformiteitsattest?

De kostprijs bedraagt 62,5 euro voor een woning. 
Voor een gebouw met kamers of studentenkamers en/of studentenstudio's betaal je 62,5 euro voor het gebouw plus 12,5 euro per wooneenheid, met een maximum van 1250 euro.

Regelgeving

Online aanvragen