Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2018-2019 alvast volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd.

 Handelaars intra muros:

Zondag 16/12/2018 tem 5/01/2019: Eindejaarsperiode

Zondag 6/01 tem 12/01/2019: Wintersolden

Zondag 27/01 tem 2/02/2019: Inno

Zondag 17/03 tem 23/03/2019: Warm Welkom Weekend

Zondag 5/05 tem 11/05/2019: Inno

Zondag 7/07 tem 13/07/2019: Zomersolden

Zondag 8/09 tem 14/09/2019: Koopzondag (met braderie)

Zondag 6/10 tem 12/10/2019: Warm Welkom Weekend

Zondag 15/12/2019 tem 4/01/2020: Eindejaarsperiode

Handelaars extra muros:

Zondag 25/11 tem 1/12/2018: Dreamland

Zondag 2/12 tem 8/12/2018: Dreamland

Zondag 16/12 tem 22/12/2018: Carrefour

Zondag 23/12 tem 29/12/2018: Carrefour

Zondag 30/12 tem 5/01/2019: Carrefour

Zondag 6/01 tem 12/01/2019: Wintersolden

Zondag 7/07 tem 13/07/2019: Zomersolden

15/12/2019 tem 4/01/2020: Eindejaarsperiode

Het college van burgemeester en schepenen kan per deelgebied (intra en extra muros) maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan. Voor intra muros blijven er in 2019 nog 5 potentiële zondagen over die op basis van volgorde van aanvragen zullen worden toegekend. Voor extra muros kunnen er in 2019 nog 10 potentiële zondagen aangevraagd worden.

De aanvraag mag individueel zijn, maar de afwijking is dan wel van toepassing op alle handelaar in dat bepaald deelgebied. De bijkomende aanvragen voor afwijkingen zullen zullen slechts worden toegekend na een schriftelijke aanvraag aan het College van burgemeester en schepenen.

Sinds 22 oktober 2017 beschikt Mechelen over een erkenning als toeristisch centrum. Deze erkenning maakt het voor handelaars in Mechelen mogelijk om tot 15 zondagen per jaar personeel tewerk te stellen.

Winkels die open zijn op andere dan op bovenstaande lijst met vermelde afwijkingen (met personeel), zijn in overtreding en kunnen mogelijk controle verwachten van de sociale inspectie. 

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 voorziet 2 soorten afwijkingen:

  1. afwijking op art 8 i.v.m. de wekelijkse rustdag: maximaal 15 per jaar;
  2. afwijking op art 6 i.v.m. de openingsuren: maximaal 15 per jaar.