Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2019-2020 alvast volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd.

 Handelaars intra muros:

Zondag 15/12/2019 tem 4/01/2020: Eindejaarsperiode

Zondag 5/01/2020 tem 11/01/2020: Wintersolden

Zondag 29/03/2020 tem 4/04/2020: Warm Welkom Weekend

Zondag 5/07/2020 tem 11/07/2020: Zomersolden

Zondag 20/09/2020 tem 26/09/2020: Herfstbraderie

Zondag 4/10/2020 tem 10/10/2020: Weekend van de klant

Zondag 18/10/2020 tem 24/10/2020: Warm Welkom Weekend

Zondag 13/12/2020 tem 2/01/2021: Eindejaarsperiode

Handelaars extra muros:

Zondag 10/11 tem 16/11/2019: Carrefour

Zondag 17/11 tem 23/11/2019: Dreamland

15/12/2019 tem 4/01/2020: Eindejaarsperiode

5/01/2020 tem 11/01/2020: Wintersolden

5/07/2020 tem 11/07/2020: Zomersolden

13/12/2020 tem 2/01/2021: Eindejaarsperiode

Het college van burgemeester en schepenen kan per deelgebied (intra en extra muros) maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan. Voor intra muros blijven er in 2019 nog 5 potentiële zondagen over die op basis van volgorde van aanvragen zullen worden toegekend. Voor 2020 kunnen er nog 6 aangevraagd worden. Voor extra muros kunnen er in 2019 nog 4 potentiële zondagen aangevraagd worden en voor 2020 nog 10. 

De aanvraag mag individueel zijn, maar de afwijking is dan wel van toepassing op alle handelaar in dat bepaald deelgebied. De bijkomende aanvragen voor afwijkingen zullen slechts worden toegekend na een schriftelijke aanvraag aan het College van burgemeester en schepenen.

Sinds 22 oktober 2017 beschikt Mechelen over een erkenning als toeristisch centrum. Deze erkenning maakt het voor handelaars binnen de vesten en rond het station mogelijk om tot 15 zondagen per jaar personeel tewerk te stellen.

Winkels die open zijn op andere dan op bovenstaande lijst met vermelde afwijkingen (met personeel), zijn in overtreding en kunnen mogelijk controle verwachten van de sociale inspectie. 

Artikel 15 van de wet van 10 november 2006 voorziet 2 soorten afwijkingen:

  1. afwijking op art 8 i.v.m. de wekelijkse rustdag: maximaal 15 per jaar;
  2. afwijking op art 6 i.v.m. de openingsuren: maximaal 15 per jaar.