Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop.

Op 22 maart 2019 werd het volgende besluit van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, genomen:

  • Indien het Britse Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 goedkeurt, dan zal de Europese Raad instemmen met een verlenging tot en met 22 mei 2019;
  • Indien het Britse Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 echter niet goedkeurt, stemt de Europese Raad in met een verlenging tot en met 12 april 2019 en verwacht de Europese Raad dat het Verenigd Koninkrijk hem voor deze datum een te volgen koers ter overweging voorlegt.

De informatie die u kunt vinden op onderstaande website is slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.