Maak een afspraak

Familienamen en voornamen kan je alleen veranderen als er grondige redenen voor zijn. Je doet de aanvraag om jouw familienaam te veranderen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De aanvraag om jouw voornaam te veranderen doet je in het Huis van de Mechelaar.

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als je Belg, vluchteling of staatloze bent.

Procedure

Je dient jouw aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Federale Overheidsdienst Justitie

Dienst naamsveranderingen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

 De aanvraag moet steeds gemotiveerd zijn.

Een aanvraag voor een minderjarige moet geformuleerd worden door beide ouders ( of voogd).

 Als zij door één ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat zij ook van naam veranderen.

Als de naamsverandering toegekend wordt, wordt zij kosteloos en zonder procedure uitgebreid tot de kinderen die geboren worden na de aanvraag.

Welke documenten moet je bij de aanvraag toevoegen:

  • Een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en u geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis
  • Een recent bewijs van verblijfplaats.
  • Een bewijs van de Belgische nationaliteit of een attest dat bewijst dat u vluchteling of staatloos bent.
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht van 140 euro. U betaalt dit bij het registratiekantoor

Als de federale overheidsdienst Justitie jouw vraag om uw familienaam te veranderen goedkeurt, stuurt de FOD Justitie het KB naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij zal de naamsverandering overschrijven in het register.

Je krijgt van de dienst bevolking een uitnodiging om jouw nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

 

 

Regelgeving

Maak een afspraak