Maak een afspraak

Een verzoek tot voornaamsverandering wordt ingediend bij dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Zij hebben 3 maanden de tijd om je verzoek te beoordelen. 

 

 

 

Volgende personen kunnen bij de dienst burgerlijke stand van Mechelen een verzoek indienen:

 • Belgen,erkend vluchtelingen en staatlozen die in Mechelen ingeschreven zijn
 • Belgen die in het buitenland verblijven en hun laatste inschrijving was in Mechelen
 • Een niet-Belg zonder voornaam die in het kader van zijn nationaliteitsaanvraag een voornaam wil aannemen.

Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zelf het verzoek indienen of via een advocaat of derde met authentieke notariële volmacht. 

De gekozen voornaam mag niet belachelijk, hatelijk of absurd zijn. 

Wat niet kan aanvaard worden:

 • Afkortingen of letters
 • Achternamen als voornaam
 • Enkel medeklinkers of klinkers

 • Tijdens de afspraak geef je ons het verzoek om jouw voornaam te veranderen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een beslissing nemen binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.
 • Bij een positieve beslissing krijg je een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Als je verzoek wordt geweigerd, krijg je een aangetekende brief met motivering van de weigering. 

 • jouw identiteitskaart/verblijfskaart
 • jouw geboorteakte als je niet in België bent geboren (indien nodig gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)

Het veranderen van je voornaam is gratis.

Maak een afspraak