De stad Mechelen verleent een premie voor ‘kernversterkend renoveren' aan eigenaars of huurders van handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied van Mechelen. De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen door:

 • handelspanden te creëren met een grotere oppervlakte
 • bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven met ruimte voor wonen, kantoren of recreatie (geen stockageruimte)

Als voor deze werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, zal deze moeten voorgelegd worden om de premie te kunnen ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor de premie 'kernversterkend renoveren' moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je bent huurder of eigenaar van een handelspand gelegen in het kernwinkelgebied
 • het handelspand beschikt over een stedenbouwkundige vergunning
 • het handelspand dient met zijn publieke toegang tot de commerciële ruimte of vitrine op de gelijkvloers gelegen te zijn in het kernwinkelgebied. De toegang naar de daarboven gelegen ruimtes mag zich evenwel bevinden in de omliggende straten van het kernwinkelgebied

Werken die in aanmerking komen voor de premie
De werken moeten doelmatig de kwaliteit en duurzaamheid van het pand verhogen. Volgende werken die betrekking hebben tot het verbouwen en  uitbreiden van het pand komen in aanmerking voor een premie:

1. De kosten voor het samenvoegen van twee of meerdere handelspanden waarvan de commerciële ruimte van het kleinste pand minder dan 100m² bedraagt én dat van het grootste pand maximaal 200m².

2. De kosten gepaard met het gebruiksklaar maken van de bovenliggende etage(s) voor wonen, werken of recreatie.

3. De premie kan aangevuld worden door de uitvoering van onderstaande werken indien de premie tot samenvoegen en/of de premie tot gebruiksklaar maken van bovenliggende etage(s) werd toegekend.

 • De kosten gepaard met het creëren of herstellen van een volwaardige gemeenschappelijke toegang naar de bovenliggende etages(s), die volledig gescheiden is van de retailruimte.
 • De kosten gepaard met de gevelrenovatie van het handelspand. 
 • De kosten gepaard met het creëren van een kwalitatieve inkomhal (min. 1,5 meter breed) voor de bovenliggende etage(s).

Uiterlijk tegen 31 mei 2021 dient het volledige aanvraagdossier ingediend te worden bij de dienst economie via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. 

Het premiereglement gaat uit van een prefincaniering van de bouwheer. De uitbetaling kan enkel verkregen worden, indien uiterlijk op 31 december 2021 de werken voltooid zijn en het volledige dossier in het bezit is van de stad.

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:

 • het volledig ingevulde en door de premieaanvrager ondertekende aanvraagformulier
 • de eigendomsakte indien de premieaanvrager eigenaar is; de geregistreerde huurovereenkomst van minstens 9 jaar indien de premieaanvrager huurder is.
 • een ondertekend akkoord tussen alle naakte eigenaars en alle houders van zakelijke rechten indien er naakte eigenaars zijn; een ondertekend akkoord  tussen alle houders van zakelijke rechten indien er meerdere houders zijn; een ondertekend akkoord tussen alle houders van zakelijke rechten en de huurder indien er een huurder is.
 • de stedenbouwkundige vergunningen indien vereist voor de uit te voeren werken.
 • een gedetailleerd bestek met, post per post, een beschrijving van de uit te voeren werken en een nauwkeurige prijsraming of offertes van een erkend en geregistreerd aannemer.
 • genummerde foto’s van de originele toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto’s.

De aanvraag is gratis.