Online aanvragen

Als je als taxichauffeur of chauffeur van verhuurvoertuigen wilt werken, moet je steeds een vergunning aanvragen voor een chauffeurskaart. Deze vergunning moet je jaarlijks hernieuwen/verlengen. Wanneer je een verlenging wenst aan te vragen doe je dit ten laatste 14 dagen voor de vervaldatum van je huidige vergunning.

Ook wanneer je wijzigingen wenst aan te brengen aan je huidige chauffeurskaart dien je dit in via het webformulier

Voorwaarden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een chauffeurskaart:

 • Je hebt geen veroordelingen tot een effectieve straf 
  • Tenzij meer dan 5 jaar geleden voor een correctionele straf (van meer dan 1 maand) te rekenen vanaf de uitspraak
  • Tenzij meer dan 10 jaar geleden voor een criminele straf, te rekenen vanaf de uitspraak
  • Tenzij meer dan 3 jaar geleden voor een verval van het recht tot sturen van meer dan 14 dagen

Procedure

De vergunning, wijziging of verlenging van een chauffeurskaart vraag je aan via het webformulier.

Je aanvraag wordt pas behandeld indien ze volledig is. Zijn niet alle gegevens ingevuld of ontbreken er documenten dan krijg je een bericht dat je aanvraag niet behandeld wordt. Een onvolledige aanvraag wordt verwijderd en zal je opnieuw moeten indienen.

De dienst economie maakt met jou een afspraak voor het ophalen van je vergunning.

Meebrengen

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Uittreksel strafregister van maximum 3 maand oud
 • Kopie rijbewijs met geldige medische schifting (voor- en achterkant)
 • Arbeidsovereenkomst

Bedrag

Een vergunning kost € 3,00.

Geef je als Mechelaar de toelating aan de dienst economie om je uittrekstel uit het strafregister intern op te vragen dan kost je dat € 5,00 extra.

Regelgeving

Online aanvragen