Als je een taxidienst of verhuurdienst met bestuurder wil uitbaten, moet je steeds een exploitatievergunning aanvragen. Deze vergunning blijft vijf jaar geldig. Na deze termijn dien je als exploitant zelf een verlening aan te vragen.  

 
Alle wagen(s) die je als taxi of verhuurvoertuig wenst in te schrijven en vergunnen geef je door in je aanvraag. Nadien definitieve of tijdelijke wijzigingen aanbrengen in het aantal voertuigen is mogelijk. Je leest er meer over in de rubriek wijzigen of tijdelijke vervanging van een voertuig bij een taxidienst of verhuur van een voertuig met bestuurder.  

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een exploitatievergunning: 

 • Je exploitatiezetel ligt op Mechels grondgebied en is onderworpen aan de belasting op bedrijfsruimten
 • Je hebt geen veroordelingen tot een effectieve straf
  • Tenzij meer dan 5 jaar geleden voor een correctionele straf (van meer dan 1 maand) te rekenen vanaf de uitspraak
  • Tenzij meer dan 10 jaar geleden voor een criminele straf, te rekenen vanaf de uitspraak 
  • Tenzij meer dan 3 jaar geleden voor een verval van het recht tot sturen van meer dan 14 dagen
 • Je bent in het bezit van minimum 1 voertuig met maximum 9 zitplaatsen (inclusief chauffeur) dat niet ouder is dan 7 jaar  

De aanvraag, verlenging of wijziging van je exploitatievergunning vraag je aan via het webformulier.

Je aanvraag wordt pas behandeld indien ze volledig is. Zijn niet alle gegevens ingevuld of ontbreken er documenten dan krijg je een bericht dat je aanvraag niet behandeld wordt. Een onvolledige aanvraag wordt verwijderd en zal je opnieuw moeten indienen. 

De vergunning of gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag afgeleverd, respectievelijk meegedeeld. 

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

 • Attest van kas voor zelfstandigen voor correcte betaling
 • Attest van RSZ voor correcte betaling 
 • Fiscaal attest van belastingsplicht 
 • Uittreksel uit strafregister van maximum 3 maand oud
 • Aankoop of leasingbewijs van de voertuigen (enkel toe te voegen bij nieuwe aanvraag)
 • Het inschrijvingsbewijs, keuringsattest en verzekeringsattest van elke wagen die je wenst te vergunnen (enkel toe te voegen bij nieuwe aanvraag) 

De vergunning op zich is gratis tenzij je als Mechelaar toelating geeft aan de dienst Economie om het uittreksel uit het strafregister intern op te vragen, dan kost je dat € 5,00.