Project Samen Inburgeren

Samen Inburgeren is een project waarbij Mechelaars op stap gaan met mensen van andere culturen. Op basis van gemeenschappelijke interesses worden ‘coach’ en ‘inburgeraar’ gekoppeld aan elkaar. Samen oefenen ze Nederlands, leren ze de stad kennen en wisselen ze culturen uit. Gedurende een half jaar gaan ze gemiddeld twee maal per maand op stap met elkaar. De duo’s krijgen steun van een coördinatrice die groepsactiviteiten organiseert en openstaat voor vragen en suggesties van de deelnemers.

Agenda voorjaar 2018

Het project 'Samen Inburgeren' gaat van start van zodra er voldoende kandidaten zijn (zowel coaches als inburgeraars). Wat betreft voorjaar 2018 zal dit waarschijnlijk in maart/april zijn.

Traject

Het traject loopt gedurende 6 maanden en bestaat uit verschillende fases:

  •  Aanmelding. Je meldt je aan als kandidaat-coach of kandidaat-inburgeraar. Dit kan via  sameninburgeren@mechelen.be.
  • Intakegesprek. Je wordt uitgenodigd door een medewerker van de stad. Zij overloopt het project en polst naar jouw interesses en verwachtingen.
  • Kennismakingsmoment/speeddate. Je wordt uitgenodigd om de andere kandidaat-deelnemers te leren kennen via een ‘speeddate’. Je kan de personen met wie jij een klik hebt, doorgeven aan de medewerkster van de stad.  Zij probeert zo goed mogelijk personen aan elkaar te koppelen op basis van gemeenschappelijke interesses.
  • Startmoment. Hier worden de koppels bekend gemaakt. Elk duo krijgt een verrassingspakketje met handige tips en toegangstickets voor verschillende Mechelse activiteiten.
  • Groepsactiviteiten. Gedurende het traject krijg je de kans om gratis deel te nemen aan verschillende groepsactiviteiten die voor jullie georganiseerd worden.
  • Slotevenement. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt op het slotevenement. We doen samen een uitstap en eindigen met een receptie waarbij iedereen een attest van deelname ontvangt.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Gedurende een half jaar ga je gemiddeld twee maal per maand op stap met je partner. Jullie zijn vrij om jullie ontmoetingsmomenten zelf in te vullen. Je kan vrijblijvend deelnemen aan de gratis groepsactiviteiten.

De inburgeraars beheersen een basisniveau Nederlands. Voor wie les volgt in het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) of het Centrum voor Basiseducatie (CBE) komt dit neer op een minimumniveau 1.2. De coaches zijn Nederlandstalig. Samen oefenen jullie Nederlands.

Het is belangrijk dat het een fijne ervaring is. Dit project speelt zich af in je vrije tijd. Het gaat niet om hulpverlening.

Wat doen de duo's zoal?

Clara en Honorine houden van koken, Clara maakte onlangs Mechelse koekoek, Honorine leerde haar kip moambe maken.

Herman, Caterine en Rafid en Rachida hebben kinderen van dezelfde leeftijd,  ze gaan wel eens samen naar het park of naar Planckendael als de zon schijnt.

Matthijs en Aleksandr brachten een bezoek aan brouwerij Het Anker en waren vol lof over de degustatie die volgde. 

En jij, waar heb jij zin in?

Wat mogen de deelnemers van ons verwachten?

Een coördinatrice van de stad Mechelen is het centrale aanspreekpunt voor al jullie vragen of ideeën.

Bij de start krijg je een verrassingspakket met leuke informatie over Mechelen. Je ontvangt toegangstickets voor Mechelse activiteiten: een bezoek aan de Sint-Romboutstoren, Technopolis én Speelgoedmuseum. We organiseren ook twee gratis groepsactiviteiten.

Via nieuwsbrieven ontvangen jullie uitnodigingen voor activiteiten en interessante tips & tricks. 

Contactpersonen