Gepubliceerd op:
19
mei
2017

Vandaag informeerde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het stadsbestuur dat de ziekte van Newcastle werd vastgesteld op een duif afkomstig uit de kinderboerderij van Tivoli.

Deze ziekte vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid maar is wel besmettelijk onder pluimvee. Er wordt een beschermingsgebied ingesteld met een straal van 500m.

Wat is de ziekte van Newcastle?

Deze ziekte is een minder ernstige variant op de vogelpest. Vandaar dat ze ook wel pseudovogelpest wordt genoemd. De Latijnse naam is paramyxovirose. Het is een besmettelijke ziekte onder pluimvee en wordt veroorzaakt door het ND-virus. De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico.

Voorzorgsmaatregelen

Samen met het FAVV en de Politiezone Mechelen-Willebroek worden een aantal voorzorgsmaatregelen opgelegd op pluimveehouders (particulieren en professionelen) 500 meter rond de haard. Deze maatregelen gelden tot 10 juni.

  • Iedere houder van duiven en pluimvee dient binnen de 48 uur aangifte te doen bij de gemeente. Dit kan via mail op het adres pseudovogelpest@mechelen.be of via een antwoordstrook die gebust wordt binnen de vastgestelde perimeter. Deze strook kan afgegeven worden op het politiekantoor tussen 7u ’s morgens en 22u ’s avonds (Frederik de Merodestraat 88, Mechelen).
  • Hobbyhouders moeten binnen de 48 uur al hun duiven en pluimvee (met uitzondering van ganzen, eenden en dwergkwartels) tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren, indien geen attest van vaccinatie uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.
  • De verantwoordelijken van professionele pluimveebedrijven moeten al het pluimvee van hun bedrijf laten onderzoeken door een dierenarts en een bewijs van vaccinatie voorleggen aan het FAVV.
  • Elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren is verboden. Er geldt eveneens een verzamelverbod voor pluimvee en duiven.
  • Het vervoer en de uitspreiding van strooisel en pluimveemest zijn verboden (met uitzondering van schriftelijke toestemming van de PCE - Provinciale Controle Eenheid).
  • Duiven moeten onder net opgesloten worden.
  • Toegang tot duiventillen, volières is verboden met uitzondering van de personen die de duiven en vogels gewoonlijk verzorgen.

Voor de kinderboerderij Tivoli gelden de volgende maatregelen:

  • De duiven mogen gedurende 60 dagen niet buiten de duiventil en er mogen geen andere duiven noch pluimvee binnengebracht worden.
  • De duiven en het pluimvee dienen gevaccineerd te worden.
  • De toegang tot de pluimveehokken, voilières en duiventillen is verboden voor de bezoeker.

Het Tivolipark en de kinderboerderij blijven hun reguliere werking aanbieden. Er is geen enkele reden om niet te genieten van al het moois wat Tivoli te bieden heeft.

Praktisch

Voor meer informatie over de ziekte van Newcastle, surf dan naar www.favv.be

Voor erg dringende vragen, kunnen de bewoners en professionelen terecht op het noodnummer van het VAFF: 048 87 62 19.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.