Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 februari 2020 de start- en procesnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ragheno goed. Dit RUP zorgt ervoor dat Ragheno officieel een nieuwe bestemming krijgt nl. een gemengd gebied voor woningen, kantoren en voorzieningen.

De stad Mechelen organiseert van 28 februari tot en met 27 mei 2020 een publieke raadpleging en twee infomomenten over de start- en procesnota.

In deze periode liggen de documenten voor iedereen ter inzage in het Huis van de Mechelaar (Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen). Je kan ze ook hier bekijken:

  • Startnota: omschrijft het doel van het RUP en hoe de milieueffecten onderzocht worden.
  • Procesnota: omschrijft het gelopen en toekomstige proces.

Nieuwe termijn openbaar onderzoek

Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 zal het openbaar onderzoek voor het RUP Ragheno worden opgeschort en verder gezet na 24 april 2020.

Om iedereen de kans te geven om zich goed te informeren, zal de termijn van het openbaar onderzoek lopen tot 27 mei 2020.

Je kan bezwaren en/ of opmerkingen bij de startnota en procesnota ook indienen tot 27 mei!

Infomomenten

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan, pakken we de geplande infomomenten over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ragheno van donderdag 19 maart en woensdag 25 maart anders aan.

De toelichting is opgenomen op video en kan je vanaf 19 maart hieronder bekijken.

De presentatie vind je hier.

Na de toelichting nog vragen? Die kan je mailen naar ragheno@mechelen.be. We beantwoorden je vraag dan telefonisch of via mail. 

Wens je info over het masterplan? Neem een kijkje op www.mechelen.be/ragheno of schrijf je in op de nieuwsbrief.

 

Tijdens de publieke raadpleging kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren ingediend worden bij de stad Mechelen. Deze worden uiterlijk 27 mei 2020 toegezonden aan de stad per aangetekende brief – p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen – ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven in het Huis van de Mechelaar ofwel digitaal verzonden aan ragheno@mechelen.be met duidelijke vermelding ‘RUP Ragheno – publieke raadpleging’.