Ligging

Ragheno ligt ten zuidoosten van het huidige station van Mechelen, tussen de Leuvensesteenweg, de Hanswijkvaart en de Hanswijkbeek. Hiermee vormt Ragheno een ruimtelijke schakel tussen verschillende andere strategische stadsvernieuwingsprojecten en bestaande wijken:

  • Mechelen Boulevard leeft! – de winkel-wandelboulevard die het station met het historische stadscentrum verbindt via de bekende Bruul (loopafstand: 15 min).
  • Het station – doorloopstation met handige voorzieningen zoals winkels, kinderopvang, een post- en fietspunt en een ondergrondse parking. Ook de spoorbypass en de nieuwe ontsluitingsweg (de Tangent) tussen de afrit Mechelen-Zuid en de N15 zullen Ragheno beter bereikbaar maken.
  • De wijk Arsenaal – dit is de kleinste wijk van Mechelen met vele historische arbeiderswoningen. Hier bevindt zich ook het Arsenaal van de NMBS.
  • Spreeuwenhoek – een stadsvernieuwingsproject tussen Ragheno, de Leuvensesteenweg en de Vaart. Het bestaande groen zal er met elkaar verbonden worden en waar mogelijk openbaar zijn. Daarnaast komen er een aantal woningen en voldoende open ruimte voor recreatie. 
  • Coloma/Tervuursesteenweg – een populaire woonwijk voor jonge gezinnen ten westen van de Leuvense Vaart.

Ragheno - overzicht

Geschiedenis

Van florerende spoorwegindustrie…

In de 19e eeuw ligt het kloppende hart van de Belgische spoorwegindustrie in Mechelen. De Belgische Spoorwegen vestigen er dan ook hun centrale werkplaats, langs de spoorlijn Brussel-Antwerpen. Die werkplaats heet in de volksmond "het Arsenaal" omdat het onderhoud van het spoorwegmaterieel er aanvankelijk werd verricht door werkkrachten uit een legerwerkplaats (arsenaal).

Later in de 19e eeuw werd voor de arbeiders van het Arsenaal een woonbuurt ontwikkeld. Ook die woonwijk werd Arsenaal genoemd. Ook nu bestaat deze historische wijk van Mechelen nog steeds.

In de jaren 70 van de vorige eeuw blijft er van de florerende industriële bedrijvigheid rond het station echter niet veel meer over. Vele terreinen en gebouwen wachten op een nieuwe bestemming.

… naar bedrijvenpark

In de jaren negentig van de 20e eeuw krijgt een deel van de onderbenutte terreinen een verdiende opknapbeurt en ontstaat het Ragheno Business Park. Dat bedrijvenpark ontleent zijn naam aan Willem Ragheno, die vanaf 1850 in zijn Raghenofabriek in deze woon-werkwijk meer dan een eeuw lang spoorwegmaterieel voor treinen en trams produceerde.

Tot stadswijk van de toekomst

Ondertussen is ook voor de resterende braakliggende en vervuilde terreinen, een zogeheten brownfield, een herontwikkelingsproject opgestart met de naam Ragheno.

Voor de sanering en herbestemming van dit projectgebied worden structurele maatregelen uitgewerkt tussen de Vlaamse Regering, projectontwikkelaars en de stad Mechelen. Al deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten brownfieldconvenanten. Voor Ragheno zijn er twee convenanten afgesloten.