Recharge is een plek voor jongeren uit het secundair onderwijs die de verbinding met zichzelf, de school en/of de maatschappij verloren zijn. Deze jongeren wonen of gaan naar school in Mechelen.

Hoe gaan we te werk?

We vertrekken vanuit het (her)vinden van rust en verbinding.
We bieden de jongeren dagstructuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  • welkom vanaf 9u, start om 9.30u
  • stop om 15u, welkom om te blijven tot 15.30u

We prikkelen de jongeren om deel te nemen aan activiteiten, zonder daaraan doelstellingen te koppelen.

Hoe vraag je onze hulp aan?

Je meldt aan via het Centraal Meldpunt Mechelen (CMP). Je vult het aanmeldingsformulier in en mailt dit naar info@cmpregiomechelen.be.

Voor meer info kan je telefonisch terecht op 0474 94 84 03 (permanentie: dinsdag 9 - 12u - donderdag 13 - 16u)