Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat vanaf de datum van opmaak drie maanden geldig is.

Het vermeldt de reden van de aanvraag en eventuele niet-vervallen strafrechtelijke veroordelingen en / of vonnissen van de persoon die het nodig heeft.   

Keuze uit drie modellen 

  • Model 595: standaard voor bijvoorbeeld tewerkstelling of sollicitatie in de privé- of openbare sector, bezoek gevangenis, aanvraag visum.
  • Model 596.1: Dit is voor risicovolle beroepen en activiteiten zoals bijvoorbeeld veiligheidsfuncties, financiële beroepen, transport en reizen, en mogelijk  gebruik van wapens. Alsook voor participatie aan verkiezingen en aanvraag octrooien.
  • Model 596.2: activiteiten, sollicitatie of tewerkstelling in de medische-, psychologische- of sociale sector met minderjarigen.

Vermeld duidelijk de reden waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld visumaanvraag, bekomen ereteken, lid sportclub, orde der geneesheren, lening bij bank, … 

Als je het nodig hebt voor een sollicitatie of tewerkstelling, vermeld dan duidelijk functie en firma.

Is je uittreksel bestemd voor het buitenland of voor gezinshereniging, vink dan deze optie aan.

Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Opgelet! Enkel inwoners uit Mechelen en deelgemeenten (2800, 2801, 2811 & 2812) kunnen via dit formulier een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Ben je niet ingeschreven in Mechelen, richt je dan tot de gemeente waar je dat wel bent.

Als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België of bij ambtshalve schrapping, vraag je het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister.  Ook gerechtelijke overheden, gemachtigde administratieve instanties, rechtspersonen (vennootschappen, vzw's,...) en diplomaten moeten zich richten tot het Centraal Strafregister.  Meer info vind je op de website van de FOD

 

Hoeveel kost het?

Elk uittreksel kost € 5,50. Betalen doe je, online, na het invullen van deze aanvraag.

Welke regelgeving is van toepassing?

Meer informatie en de wetgeving die van toepassing is kan je raadplegen op de website van de federale overheid.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Betalen
  • 4Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

De aanvraag

Welk soort uittreksel heb je nodig? *
Ik verklaar op eer en geweten dat ik *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Het door jou gevraagde uittreksel zal naar de betrokkene, per post, toegestuurd worden.

De levertijd kan oplopen, afhankelijk van b-post en feestdagen.  Mocht je na 14 dagen nog niets ontvangen hebben, neem dan contact op.

Uittreksels die voor het buitenland bestemd zijn dienen ondertekend te worden door de burgemeester of schepen. Zodra het document ondertekend werd, wordt het verstuurd per post of bij hoogdringendheid klaargelegd aan het snelloket op verzoek.