De 'Ouwen Dok' maakt deel uit van de Keerdok- en Eandissite. Onderstaande links verwijzen je naar meer informatie over de 'Ouwen Dok' (geschiedenis, herbestemming) en de Keerdoksite (stadsontwikkelingsproject).

Casco-restauratie

De stad besliste om het gebouw van verder verval te behoeden en liet een restauratiedossier opmaken. De werken omvatten de restauratie van gevels en daken.

Voor deze werken ontving de stad Mechelen een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid.

Timing

  • Werken beëindigd (uitvoering in 2015/2016/2017)

Eigenaar/bouwheer

  • stad Mechelen

Architect/ontwerpers

  • Origin Architecture & Engineering, Brussel

Uitvoerder(s)

  • N.V. Van Loy & Cie, Herselt