De gemeenteraad stelde op 28 maart 2017 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en bijhorend onteigeningsplan voor de site Keerdok-Eandis voorlopig vast.

De goedkeuring betekent een volgende officiële stap in de ontwikkeling van de site Keerdok-Eandis, gelegen aan de N16 en de Guido Gezellelaan. Hier zullen op termijn de huidige baanwinkels en betoncentrale, maar ook een deel van de gronden die vandaag in gebruik zijn door Eandis, plaats maken voor een nieuwe stadswijk van ongeveer 800 woningen.

Het openbaar onderzoek liep van 18 april tot en met 16 juni 2017. Op 20 en 28 april werden er twee infomomenten georganiseerd. De presentatie kan je hier terugvinden.

De definitieve goedkeuring van het RUP wordt verwacht begin 2018. Vervolgens kunnen eerste vergunningen worden toegekend en kan de ontwikkeling echt van start gaan.