De gemeenteraad stelde op 28 maart 2017 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en bijhorend onteigeningsplan voor de site Keerdok-Eandis voorlopig vast.

De goedkeuring betekent een volgende officiële stap in de ontwikkeling van de site Keerdok-Eandis, gelegen aan de N16 en de Guido Gezellelaan. Hier zullen op termijn de huidige baanwinkels en betoncentrale, maar ook een deel van de gronden die vandaag in gebruik zijn door Eandis, plaats maken voor een nieuwe stadswijk van ongeveer 800 woningen.

De definitieve goedkeuring van het RUP wordt verwacht begin 2018. Vervolgens kunnen eerste vergunningen worden toegekend en kan de ontwikkeling echt van start gaan.

Van 18 april tot en met 16 juni 2017 is er een openbaar onderzoek waarbij iedereen het ontwerp RUP, de plan-MER en het onteigeningsplan kan komen inkijken in het Huis van de Mechelaar (Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen).

Openingsuren: ma, di, woe en vrij van 9u tot 17u, do van 13.30u tot 19.30u en za van 9u tot 12u.

De stad organiseert tijdens het openbaar onderzoek 2 infomomenten met toelichting:

  • Donderdag 20 april - 18u (duur ca. 1u)
  • Vrijdag 28 april  -15u (duur ca. 1u)

U kan hiervoor inschrijven via: tel 0800 2 0800 (gratis) of via deze link. U ontvangt hierna een bevestiging met de juiste locatie.

Wie een individuele vraag wil stellen, kan hiervoor een afspraak maken via 0800 2 0800 (gratis).

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren over het ontwerp-RUP ingediend worden bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Deze moeten uiterlijk op 16 juni 2017 ofwel schriftelijk toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Grote Markt 21 - 2800 Mechelen, ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, ofwel via mail aan gecoro@mechelen.be.

De ontwerpdocumenten zijn vanaf 18 april t.e.m. 16 juni 2017 hier te raadplegen. Opgelet, buiten deze periode zal je een foutmelding krijgen indien je de documenten probeert te openen.