De gemeenteraad stelde op 28 maart 2017 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en bijhorend onteigeningsplan voor de site Keerdok voorlopig vast.

De goedkeuring betekent een volgende officiële stap in de ontwikkeling van de Keerdoksite, gelegen aan de N16 en de Guido Gezellelaan. Hier zullen op termijn de huidige baanwinkels en betoncentrale, maar ook een deel van de gronden die vandaag in gebruik zijn door Fluvius, plaats maken voor een nieuwe stadswijk van ongeveer 800 woningen.

Het openbaar onderzoek liep van 18 april tot en met 16 juni 2017. Op 20 en 28 april 2017 werden er twee infomomenten georganiseerd. De presentatie kan je hier terugvinden.

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 23 januari 2018 en trad in werking op 23 maart 2018.  De deelplannen en de stedenbouwkundige voorschriften vind je hier terug. Hoe het verder loopt na het van kracht gaan van het ruimtelijk uitvoeringsplan vind je hier.