De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen na 6-jaarlijkse verkiezingen (in Mechelen zijn er 43 gemeenteraadsleden, het aantal is afhankelijk van het bevolkingscijfer).

De leden van het college (de burgemeester en 9 schepenen) maken deel uit van die 43 gemeenteraadsleden en worden binnen de gemeenteraad verkozen. De volgorde van de verkiezing bepaalt de rangorde van de schepen. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.