De Mechelse Ouderenraad heeft sinds kort een team Adviezen. Dit team verleent adviezen aan het Mechelse stadsbestuur én aan derden die erom verzoeken.

Een eerste advies aan de Stad werd geformuleerd naar aanleiding van de oprichting van een burgerpanel https://makers.mechelen.be/burgerpanel.  Omwille van het coronavirus is het burgerpanel uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Verder heeft de Mechelse Ouderenraad, samen met de betrokken stadsambtenaren en met de Adviesraad voor Personen met een Beperking (SARPH), meegedacht over de heraanleg van de Ijzerenleen.