Gepubliceerd op:
2
augustus
2017

Op donderdag 20 juli heeft het onweer lelijk huisgehouden in Mechelen.

De stad Mechelen, Zemst en Bonheiden gaan gezamenlijk de formele vraag tot tussenkomst van het rampenfonds stellen. Op 28 juli werd reeds een eerste tussentijds schadedossier bezorgd aan het rampenfonds.De finale aanvraag tot tussenkomst zal begin september gebeuren. 

Ondertussen ontvingen Mechelen, Zemst en Bonheiden al ruim 1200 aangiftes, waarvan 350 meldingen uit Mechelen. 

Het blijft dus belangrijk dat Mechelaars die schade hebben geleden dit melden aan de stad Mechelen voor eind augustus.

via mail stormschade@mechelen.be.

 • je naam
 • je adres
 • mail (dan kunnen we je op de hoogte houden bij een eventuele erkenning)
 • telefoon
 • korte omschrijving van de geleden schade
 • voorlopige kostenraming (indien beschikbaar)

De volledige erkenningsprocedure kan tot 6 maanden duren. Indien de hagelstorm als natuurramp erkend wordt, zullen via het rampenfonds aangifteformulieren worden bezorgd.

Je moet de melding maken in de gemeente of stad waar de schade werd veroorzaakt. Bv een inwoner uit Mechelen wiens voertuig is beschadigd in Bonheiden, dient dit in Bonheiden te melden.

Verder blijven de volgende tips gelden:

 • Maak melding bij je verzekeringsagent (brandverzekering / autoverzekering).
  Schade aan gebouwen, serres, koepes, veranda's, ... is verplicht opgenomen in de reguliere brandverzekering en kan dus met de eigen verzekeringsmaatschappij afgehandeld worden.
  Wat voertuigschade betreft komt het rampenfonds enkel tussen in vitale schade (ruiten, lampen,...); koetswerkschade wordt gezien als esthetische schade waarvoor zij niet tussenkomen. Personen die een omniumverzekering hebben, kunnen bij hun verzekeringsmaatschappij terecht.

 • Documenteer uitvoerig de schade (oplijsting, foto's, beschrijving, opzoeken aankoopfacturen ed...)

 • Hou de herstelfacturen bij indien je in overleg met de verzekeringsagent de schade herstelt

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.