Voor wie is deze school- of studietoelage?

School- of studietoelagen zijn er voor:

 • kleuters
 • leerlingen in het lager onderwijs
 • leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
 • leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs
 • studenten in het hoger onderwijs

Wil je weten hoeveel toelage je ontvangt? Ga het na via deze link.


Wanneer moet de aanvraag binnen zijn?

Vraag ten laatste op 1 juni je toelage online aan. Je kan inloggen met je identiteitskaart (e-ID) of je federaal token. Je kan je toelage ook met het papieren aanvraagformulier aanvragen, te downloaden via deze link of  aan te vragen op het secretariaat van je school. 
Je aanvraag moet uiterlijk op 1 juni  in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen worden niet meer behandeld.

Meer informatie:

 • Via http://www.studietoelagen.be/
 • Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
 • Via het secretariaat van je school.
 • Via de dienst Studentenvoorziening van je hogeschool.


Waar kan je terecht voor hulp bij je aanvraag?

De afdeling School- en Studietoelagen in Brussel en de provinciale diensten helpen je graag verder. 

Afdeling Studietoelagen
Provinciale dienst
VAC Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen

Openingsuren vanaf 21 augustus 2017:
maandag en woensdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u

In september zijn er ook steeds twee zitdagen in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te Mechelen:

 • Zaterdag 23 september 2017 van 9u tot 12u
 • Donderdag 28 september 2017 van 14u tot 19.30u


Wat breng je mee? 

Breng voor het invullen van je aanvraag de volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Het laatste aanslagbiljet met het inkomen van 2015, aanslagjaar 2016
 • Als je een federaal token hebt, breng je dat best mee, zodat een online aanvraag kan worden ingevuld. Als je over een elektronische identiteitskaart beschikt, is de pincode nodig om een online aanvraag te kunnen indienen.
 • Als je van een ziekenfondsuitkering of een leefloon geniet of voor een percentage arbeidsongeschikt bent, breng je hiervan een attest mee.
 • Als je van een leefloon geniet, breng een attest van het OCMW (Sociaal Huis) mee, waarop duidelijk staat vermeld hoeveel leefloon u ontvangen heeft in 2015.
 • Krijg je alimentatiegeld? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie van alle rekeninguittreksels waarop het alimentatiegeld vermeld staat.
 • De juiste informatie over de school, studierichting en het leerjaar waar je kind naartoe gaat.
 • Als je onvoldoende Nederlands spreekt, laat je dan begeleiden door een ‘tolk’.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.