onderzoek - bevragingUniversity Colleges Leuven-Limburg (UCLL) zette een verkennend onderzoek op in samenwerking met Thomas More. Naast interviews en een focusgroep met professionals, was er ook een enquête. De onderzoekers hebben samen 275 Mechelaars en passanten bevraagd.

De meest opmerkelijke bevindingen op een rijtje:

 

Hoe vaak komt seksuele intimidatie voor?

Het is zeker niet zo dat intimidatie een groter probleem vormt in Mechelen dan ergens anders in ons land. Wel kunnen we er niet omheen dat maar liefst de helft van de 275 bevraagde personen de voorbije twaalf maanden werd geconfronteerd met intimidatie op straat

Over welke vormen van seksuele intimidatie hebben we het dan precies?

Dat varieert van ‘lichtere’ vormen zoals nastaren, naroepen, nafluiten, kusgeluiden, oneerbare voorstellen, intieme vragen, toeteren … tot meer fysieke en meer bedreigende gedragingen zoals obscene gebaren, opdringerigheid, aanrakingen, achtervolgen, de doorgang blokkeren, ongevraagd filmen met smartphone, flashen, …

Welke vormen komen het vaakst voor?

De meest voorkomende vormen van seksuele intimidatie zijn ‘nafluiten, nastaren, toeteren’, ‘seksistische opmerkingen’ en de ‘doorgang blokkeren’. Vrouwen en jongeren onder de 25 jaar blijken de meest kwetsbare doelgroep.

Hoe reageren slachtoffers dan?

Heel opmerkelijk: slechts een kwart van de slachtoffers reageert actief, bijvoorbeeld door de dader aan te spreken. De meesten negeren de situatie - door weg te kijken of zich om te draaien- of proberen zo snel mogelijk uit de situatie te verdwijnen.

Passen slachtoffers hun gedrag aan omwille van een mogelijk gevaar?

De helft van de respondenten geeft aan dat ze bijvoorbeeld vermijden om ’s avonds of ’s nachts buiten te komen. Of ze sluiten zich af van contact met anderen in het openbaar door een koptelefoon op te zetten. Anderen mijden dan weer bepaalde buurten of locaties en soms gaat het zelfs zo ver dat ze hun kledij aanpassen of met de fiets gaan in plaats van te voet.

Doen slachtoffers van seksuele intimidatie vaak aangifte bij de politie?

Slechts een op de tien slachtoffers maakt melding bij een officiële instantie. Nochtans is het belangrijk om dat net wél te doen. Klik hier voor meer info.