Gepubliceerd op:
3
april
2019

Ouderenraad SARS vernieuwt. Ben jij een Mechelse 60-plusser die wil nadenken over nieuwe vormen van ouderenparticipatie, het verbreden van draagvlak van de adviesraad of nieuwe samenwerkingen? Laat het ons weten.

Nadenken over vernieuwing

De samenleving in de 21ste eeuw verandert. Burgerparticipatie wordt anders ingevuld. De Mechelse seniorenadviesraad (SARS), het onafhankelijke adviescomité voor het stadsbestuur, denkt na over zijn vernieuwing en modernisering en dit binnen het ruimere verhaal van ouderenparticipatie. De SARS  wil zo zijn positie als partner van het lokale bestuur versterken en samen met het bestuur de levenskwaliteit van ouderen in Mechelen verbeteren.

60-plussers gezocht

De lokale ouderenraad SARS wil dat niet alleen doen. Hij zoekt daarom Mechelse 60-plussers, die interesse hebben voor of deskundig zijn in beleidsmateries. Wil je mee schrijven aan de toekomst van een hedendaags adviesorgaan? Vind je dat de stem van ouderen in Mechelen té weinig aandacht  krijgt? Wil je je steentje bijdragen om ouderen meer te betrekken bij het stedelijk beleid? Dan ben jij de persoon die ons kan helpen met de uitwerking van de nieuwe structuur en werking van de SARS.

Nadenken over ouderenparticipatie en de SARS (seniorenadviesraad)

We willen de komende zes maanden twee keer per maand overdag samenkomen in Mechelen om ideeën uit te wisselen en een antwoord te formuleren op volgende vragen:

  1. Wat betekent ouderenparticipatie in de 21ste eeuw en welke rol kan de SARS hierin opnemen?

  2. Hoe kan de SARS zijn werking dynamischer maken en zo z’n draagvlak verbreden, zowel bij ouderen zelf als bij organisaties die met of voor ouderen werken?

Interesse? Stuur voor 10 april 2019 een mail met je gegevens, je ervaring en de reden waarom je wil meewerken aan de beleidswerkgroep naar senioren@mechelen.be. Of bel de seniorenconsulenten op 015 44 52 50 of 0479 99 75 52.