Sint-Mettetuin: keuken en kapelStad Mechelen zoekt via concessie een nieuwe bestemming voor een gebouw, ingericht als keuken en een kapel in het binnengebied tussen de Lange Schipstraat, Korte Schipstraat, Bruul en Schaalstraat te Mechelen.

Een concessie houdt in dat de toekomstige gebruikers van de gebouwen dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Sinte Mette: keukenDe belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De concessie biedt een waardevolle bestemming in relatie tot de omliggende aanwezige factoren.  De voorkeur gaat uit naar een commerciële of horeca functie.
 • De openingsuren van zaak zijn gelijk aan de openingsuren van de Sint-Mettetuin en zal minstens 4 dagen per week open zijn.
 • De minimum concessievergoeding bedraagt € 250,-/maand.  Het bod van de inschrijver dient aldus hoger te zijn.
 • De overeenkomst wordt afgesloten voor een maximale termijn van 9 jaar.

Sinte Mettetuin: keukenDe kandidaten dienen hun voorstel in, dat wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria :

 • Financieel en ondernemerschap: 40 punten
  • financieel plan: 25 punten
  • plan van aanpak ondernemerschap: 10 punten
  • financiële draagkracht aantonen dat de kandidaat financiële draagkracht heeft om de vergoeding te kunnen naleven: 5 punten
 • Invulling en concept: 60 punten
  • voorstel en visie inzake invulling aangepast aan de locatie: 25 punten
  • businessplan: 25 punten
  • affiniteit met Mechelen: 5 punten
  • duurzaamheid en circulaire economie: 5 punten

Sint-Mettetuin: kapelTen laatste op 17 juni 2022 dienen de voorstellen toegekomen te zijn:

 • ofwel per aangetekende zending verstuurd naar OCMW Mechelen - dienst Vastgoed - Befferstraat 25 te Mechelen onder gesloten omslag zoals bepaald in de leidraad;
 • ofwel persoonlijke afgifte aan het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te Mechelen onder gesloten omslag zoals bepaald in de leidraad.

De leidraad kan je opvragen op volgend e-mailadres: vastgoed@mechelen.be.

Voor informatie omtrent het gebouw en bezichtiging van en praktische vragen over de gebouwen kan de kandidaat-inschrijver contact opnemen met: mevrouw Ragna Scheers - dienst vastgoed - T 015 29 75 08.