Startdatum
1 augustus 2016
Einddatum
15 juni 2018

Speecqvest wordt groen vestenpark

De Hendrik Speecqvest gaat er de komende jaren helemaal anders uitzien. Naast een nieuwe ondergrondse parking en een groen vestenpark, komt er ook een nieuw Hof van Egmont. Alles samen wordt door de overheid en privé-investeerders de komende vijf jaar zo'n 50 miljoen euro geïnvesteerd.

 Speecqvest - bovenaanzicht

Parking Bruul

Als eerste is er parking Bruul met 352 plaatsen, waarvan 171 parkeerplaatsen op het eerste niveau en nog eens 181 op het tweede. Bezoekers kunnen de parking verlaten via twee trappenhuizen, met aan de zijde van de Bruul een fietsenlift. Op niveau min twee komen er namelijk 25 fietsenstallingen, zodat mensen ook met een fiets de stad in kunnen. Op het eerste niveau zijn er publieke toiletten en 5 oplaadpunten voor elektrische auto’s gepland.

Alle geïnteresseerden om een parking te huren kunnen contact opnemen met de klantendienst van Q-park. . Je kan dan, met de ondersteuning van onze klantendienst, een aanvraagformulier invullen. Deze aanvraagformulieren worden dan toegevoegd aan een wachtlijst. Aan de hand van deze wachtlijst zal Q-park de je dan terug contacteren wanneer het voor hen technisch mogelijk is geworden om de abonnementen op te voeren in het abonnementensysteem.

•             Telefonisch op 02/711.17.00

•             Mail via info@q-park.be

Speecqvest - ondergrondse parking

Parkboulevard

Bovengronds legt de stad met steun van de Vlaamse overheid voor 2,2 miljoen euro het openbaar domein aan. Als vestenpark krijgt de Speecqvest opnieuw een uitzicht dat gelijkaardig is aan dat van eind 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. Door dat park loopt een fietspad én er komt een speeltuin en een trapveldje. Groen om naar te kijken én groen om te beleven dus.

Speecqvest - Ragheno

Hof van Egmont

Het huidige woonzorgcentrum Hof van Egmont wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met 220 kamers en twee dagverzorgingscentra.

In een eerste fase kan het woonzorgcentrum in gebruik blijven, terwijl een gedeelte van de nieuwbouw wordt opgetrokken.
Aansluitend wordt het verouderde complex gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De residenten kunnen dan terecht in het nieuwe gedeelte dat al klaar is, en in de ziekenhuiscampus op de Zwartzustervest die tegen dan niet meer in gebruik is door het AZ Sint-Maarten. In 2021-2022 moet het nieuwe woonzorgcentrum volledig operationeel zijn.

In de nieuwbouw komen er drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor mensen met dementie, flats voor zorgbehoevenden en een centrum voor kortverblijf.

 

Speecqvest - Hof van Egmont

Op 8 februari kreeg de buurt alle informatie in detail tijdens een infovergadering. De volledige presentatie van die avond vind je hier.

Werfinfo

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan hier blijf zo op de hoogte van de werken.

Infovergadering over de werken zelf: U kan de presentatie hier vinden.

Bouw Parking

De werken aan de parking vorderen goed. Ondertussen installeert men de technieken op de -1 en werkt men op de -2 verder aan de betonnering. De in-en uitrit krijgt vorm aan de pare kant van de Speecqvest.

Werf van 13 november tot kerstverlof

De werken aan de Speecqvest, pare kant, vorderen goed. Tot het kerstverlof vinden er nog diverse werken plaats die hinder geven om de rijbaan aan de pare kant en het middeneiland ter hoogte van het Kardinaal Mercierplein af te werken

Werk 13 -14 november: Coxiestraat, omleiding tot 24 november

In de werken van de Speecqvest van de stad Mechelen werd ook het vernieuwen van een deel asfalt in de Michiel Coxiestraat opgenomen. Aannemer Houwelyckx zal dit werk ook uitvoeren. Men zal de huidige toplaag deels verwijderen en een nieuwe plaatsen. We rekenen maximaal twee dagen werk. We vatten de werken aan op maandag 13 november en rekenen dus werk tot dinsdagavond 14 november 2017.
Tijdens deze werken kan u tijdelijk uw woning en de parkings niet met de wagen bereiken. Fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang. Bij ophaling van het huisvuil kan u deze best buiten de werfzone plaatsen. Na deze werken blijft de Coxiestraat ter hoogte van de Speecqvest afgesloten tot en met 24 november. U kan de straat wel in dubbelrichting gebruiken vanuit kant Stationsplein vanaf de avond van 14 november.
De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand van de onderlaag in asfalt.

Werk 13-14 november: aansluiting aan de Leuvensesteenweg
In deze week wordt de onderlaag asfalt geplaatst op de Speecqvest. Dit moet aangesloten,worden op het Raghenoplein. Door dit werk wordt op 13 en 14 november en vermoedelijk ook 20 november (plaatsen toplaag asfalt) de rijstrook,,om vanuit de stad de Leuvensesteenweg op te rijden, ingenomen. Tijdelijk zal men op de linkerrijstrook stadinwaarts van de Leuvensesteenweg rijden om na de brug terug op het juiste rijvak terecht te komen.

Omleiding De Lijn
Van 13 november tot 24 november: De lijn zal tijdelijk de busperrons op het Stationsplein kunnen bereiken via de rotonde aan het Stationsplein. De betonblokken op de rotonde aan het station worden tijdelijk weggehaald. Er wordt parkeerverbod geplaatst op een deel van de nieuwe parkeerplaatsen aan de busperrons. De baan tussen de busperrons en het station wordt dubbelrichting vanuit de winkel van de lijn richting de busperrons. De bussen rijden om via de Leopoldstraat.
Van 24 november tot kerstverlof: algemene omleiding via terugkeerbeweging op de Schuttersvest ter hoogte van de Albert Geudensstraat en dan de Coxiestraat in.

Werk 20 november tot kerstverlof
In de week van 20 november zal de aannemer de toplaag plaatsen op de Speecqvest. Daarna start de afwerking van de zone vlak aan het Kardinaal Mercierplein.

Algemene omleiding doorgaand verkeer van 13 november tot het kerstverlof richting station op de Speecqvest
In deze periode wordt ook de afslagstrook naar de Colomastraat afgesloten op het Mercierplein komende van de Speecqvest. Men zal hierdoor moeten doorrijden tot aan de afslagbeweging ter hoogte van de Groenstraat om zo de Leopoldstraat te bereiken. De bewoners van de Colomastraat kunnen steeds vroeger de terugkeerbeweging maken en ter hoogte van de lichten rechts afslaan om de straat te bereiken.

Hou er ook rekening mee dat de rechtsafslagstrook in de Hendrik Consciencestraat zal afgesloten zijn zoals ook op het eerste deel van de Speecqvest. Iets voorbij de werken wordt alles terug op twee rijstroken geplaatst. Dit in de periode van 13 tot 24/11.

Speecqvest
Vanaf 24 november wordt alles terug opengesteld aan de pare zijde van de Speecqvest. De aannemer dient echter nog de parkeerstrook, voet-en fietspad af te werken. De garageboxen zullen dus nog niet helemaal bereikbaar zijn. We verwachten de aanleg van de zijstrook omstreeks januari 2018. Men kan dan wel terug rijden via de Coxiestraat en de Stationsstraat en wegrijden via de Arsenaalstraat richting de Speecqvest.

 Voor fietsers:

Fietsers worden tijdelijk via de grote omleiding gestuurd langs de Graaf van Egmontstraat en Hanswijkstraat ter hoogte van het Kardinaal Mercierplein en aan het Raghenoplein. Deze omleiding dient in beide richtingen gevolgd te worden (ook om het centraal-station van de NMBS te bereiken). Men kan ook met de fiets aan de hand over de brug van de Leuvensesteenweg.

Vanaf vrijdag 20 oktober wordt ook een omleiding voor fietsers in dienst genomen via de oversteek aan de Leuvensesteenweg en zo richting station. Het fietspad wordt terug vrij gemaakt aan de kant van het station onder de passerel.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip tijdens deze werken. Bij vragen of problemen kan u ook steeds bij de mensen van de werf zelf terecht.

Zijde Hof van Egmont
Aan deze zijde wordt er in deze fase nog niet veel gewerkt. We voorzien in onze planning deze werken tegen januari 2018.

 

Extra praktische informatie

Handelaars

Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken. Er is kortparkeren (maximum half uur) ingevoerd ter hoogte van de frituur.

Bereikbaarheid handelszaken

Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Compensatie voor handelaars

Wanneer u als handelaar uw zaak minstens acht dagen moet sluiten omwille van de werken, hebt u recht op een hinderattest. Hiermee kan u een tegemoetkoming bij het Participatiefonds aanvragen. Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van de stad Mechelen. Meer informatie: https://www.mechelen.be/minder-hinder-maatregelen-voor-handelaars

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Garages/opritten niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt zijn de garages/opritten tijdelijk onbruikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig in een andere straat te plaatsen.

Bewonerskaart

Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee. Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …). Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com. Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

meer informatie: https://www.mechelen.be/bewonerskaarten

Stationsparking

Er is een optie tot goedkopere abonnementen voor bewoners tijdens de werken met de formule weekdagen ’s avonds van 17u-9u en zaterdag en zondag volledige dag (24/24), neem een kijkje op www.parkeren.be of neem contact op via 0476 83 98 86

 

Contact
Stad Mechelen via www.mechelen.be/meldingen of via 0800 2 0800

Uitvoerende aannemer is Houwelyckx in opdracht van de stad Mechelen voor de bovenbouw.


De bouw van de ondergrondse parkeergarage is in handen van Q-Park:

 

Uitvoerende aannemer is Van Laere

 

Speecqvest 19de eeuw

De toekomstige inrichting van de Speecqvest is gelijkaardig aan de inrichting na het dempen van de stadsgracht eind 19de eeuw

Foto uit www.beeldbankmechelen.be 

Locatie

Speecqvest
2800 Mechelen