Startdatum
1 augustus 2016
Einddatum
15 juni 2018

Speecqvest wordt groen vestenpark

De Hendrik Speecqvest gaat er de komende jaren helemaal anders uitzien. Naast een nieuwe ondergrondse parking en een groen vestenpark, komt er ook een nieuw Hof van Egmont. Alles samen wordt door de overheid en privé-investeerders de komende vijf jaar zo'n 50 miljoen euro geïnvesteerd.

 Speecqvest - bovenaanzicht

Parking Bruul

Als eerste is er parking Bruul met 352 plaatsen, waarvan 171 parkeerplaatsen op het eerste niveau en nog eens 181 op het tweede. Bezoekers kunnen de parking verlaten via twee trappenhuizen, met aan de zijde van de Bruul een fietsenlift. Op niveau min twee komen er namelijk 25 fietsenstallingen, zodat mensen ook met een fiets de stad in kunnen. Op het eerste niveau zijn er publieke toiletten en 5 oplaadpunten voor elektrische auto’s gepland.

Alle geïnteresseerden om een parking te huren kunnen contact opnemen met de klantendienst van Q-park. . Je kan dan, met de ondersteuning van onze klantendienst, een aanvraagformulier invullen. Deze aanvraagformulieren worden dan toegevoegd aan een wachtlijst. Aan de hand van deze wachtlijst zal Q-park de je dan terug contacteren wanneer het voor hen technisch mogelijk is geworden om de abonnementen op te voeren in het abonnementensysteem.

•             Telefonisch op 02/711.17.00

•             Mail via info@q-park.be

Speecqvest - ondergrondse parking

Parkboulevard

Bovengronds legt de stad met steun van de Vlaamse overheid voor 2,2 miljoen euro het openbaar domein aan. Als vestenpark krijgt de Speecqvest opnieuw een uitzicht dat gelijkaardig is aan dat van eind 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. Door dat park loopt een fietspad én er komt een speeltuin en een trapveldje. Groen om naar te kijken én groen om te beleven dus.

Speecqvest - Ragheno

Hof van Egmont

Het huidige woonzorgcentrum Hof van Egmont wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met 220 kamers en twee dagverzorgingscentra.

In een eerste fase kan het woonzorgcentrum in gebruik blijven, terwijl een gedeelte van de nieuwbouw wordt opgetrokken.
Aansluitend wordt het verouderde complex gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De residenten kunnen dan terecht in het nieuwe gedeelte dat al klaar is, en in de ziekenhuiscampus op de Zwartzustervest die tegen dan niet meer in gebruik is door het AZ Sint-Maarten. In 2021-2022 moet het nieuwe woonzorgcentrum volledig operationeel zijn.

In de nieuwbouw komen er drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor mensen met dementie, flats voor zorgbehoevenden en een centrum voor kortverblijf.

 

Speecqvest - Hof van Egmont

Op 8 februari kreeg de buurt alle informatie in detail tijdens een infovergadering. De volledige presentatie van die avond vind je hier.

Werfinfo

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan hier blijf zo op de hoogte van de werken.

Infovergadering
De werken aan de ondergrondse parking op de Speecqvest vorderen goed. Na het bouwverlof start aannemer Houwelyckx in opdracht van stad Mechelen met de nieuwe weg en riool op de Speecqvest. In een latere fase volgen de voetpaden en het park.

 We lichten deze planning en de hinder graag toe tijdens een infomoment op woensdag 14 juni om 20 uur in de Keldermanszaal in het stadhuis van Mechelen (ingang via de binnenkoer van het stadhuis).

U kan de presentatie hier vinden.

Circulatie

  • De Stationsstraat is te bereiken vanuit de Speecqvest. Er werd een afslag voorzien om deze te bereiken.
  • De Arsenaalstraat is van rijrichting gewijzigd (van Stationsstraat naar Speecqvest)
  • De rijrichting in de Coxiestraat is van Speecqvest naar de Stationsstraat.

Bouw Parking

Na een kleine twee maanden van voorbereidende werkzaamheden, waaronder het aanleggen van tijdelijke omleidingswegen, start aannemer Van Laere in opdracht van Q-Park met het plaatsen van de slibwanden. Het is het begin van de nieuwe ondergrondse parking. Voor het plaatsen van de buitenwanden en de kolommen, haalt aannemer Van Laere grote machines en expertise boven. Het is dan ook geen eenvoudige zaak en technisch zeer vernuft. Men graaft tussen twee betonnen geleidingswanden, die reeds gegoten zijn, tien meter diep. De ontstane schacht wordt dan tijdelijk gevuld met bentoniet waarna de betonnering in fases zal volgen. Deze fase van de werken start volgende week.

Aansluitend aan het maken van de buitenwanden van de parking, zullen prefab betonkolommen op een vergelijkbare manier in de grond worden aangebracht. Nadien zal de aannemer de betonnen dakplaat gieten om vervolgens te starten met het effectief uitgraven. Deze methode beperkt de hinder. Vanzelfsprekend zijn er altijd transporten nodig, maar men werkt vanaf dan ondergronds door aan de bouw van de parking.

De Lijn

De bussen van de Lijn zullen vanaf 24 oktober enkel nog via de Coxiestraat rijden. Op deze manier rijden ze naar de perrons op het Stationsplein. Er kan plaatselijk parkeerverbod geplaatst worden om de toegang voor de bussen te verzekeren.

Parkeren

In de Stationsstraat wordt er parkeerverbod geplaatst om extra busperrons te maken tussen de Coxiestraat en taverne Friends. In de nabije toekomst worden de laatste drie perrons weggenomen en voorzien we hier extra parkeergelegenheid. Er zijn ook parkeervakken geschilderd (aan de zijkant van de rijbaan) in de Stationsstraat om zo de hinder van de werf Speecqvest te beperken. Ze vallen onder het regime betalend parkeren tussen 9u en 19u, maximum 2u, uitgezonderd bewonerskaart.

Van 13 tot 17/03 werkt aannemer Van Hoeyveld in opdracht van de stad aan de laatste drie busperrons op het Stationsplein. Deze worden geasfalteerd waardoor er later de extra parking kan op geschilderd worden.

Zone bewonerskaart tijdelijk ruimer

Naar aanleiding van deze werken werd er gekozen om bewonersparkeren overdag toe te laten op parking Zandpoortvest 1 én – in afwijking van het principe van de commerciële straat – in de Hanswijkstraat (uitgezonderd op de parkeerplaatsen voor kortparkeren!). De bewoners van de Hanswijkstraat zullen gedurende de werken aan de Speecqvest ook mogen parkeren in bewonerszone 6 (omgeving Stationsstraat). Hiervoor dient men wel zijn/haar bewonerskaart te laten aanpassen bij Indigo!

Handelaars

Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken. Er is kortparkeren (maximum half uur) ingevoerd ter hoogte van de frituur.

Bereikbaarheid handelszaken

Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Compensatie voor handelaars

Wanneer u als handelaar uw zaak minstens acht dagen moet sluiten omwille van de werken, hebt u recht op een hinderattest. Hiermee kan u een tegemoetkoming bij het Participatiefonds aanvragen. Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van de stad Mechelen. Meer informatie: http://wegenenverkeer.be/vragen/maatregelen-voor-handelaars-en-ondernemers-bij-wegenwerken

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Garages/opritten niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt zijn de garages/opritten tijdelijk onbruikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig in een andere straat te plaatsen.

Bewonerskaart

Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee. Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …). Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com. Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

Stationsparking

Er is een optie tot goedkopere abonnementen voor bewoners tijdens de werken met de formule weekdagen ’s avonds van 17u-9u en zaterdag en zondag volledige dag (24/24), neem een kijkje op www.parkeren.be of neem contact op via 0476 83 98 86

Contact
Stad Mechelen via www.mechelen.be/meldingen of via 0800 2 0800


De bouw van de ondergrondse parkeergarage is in handen van Q-Park:

 

Uitvoerende aannemer is Van Laere

 

Speecqvest 19de eeuw

De toekomstige inrichting van de Speecqvest is gelijkaardig aan de inrichting na het dempen van de stadsgracht eind 19de eeuw

Foto uit www.beeldbankmechelen.be 

Locatie

Speecqvest
2800 Mechelen