Startdatum
1 augustus 2016
Einddatum
15 juni 2018

Speecqvest wordt groen vestenpark

De Hendrik Speecqvest gaat er de komende jaren helemaal anders uitzien. Naast een nieuwe ondergrondse parking en een groen vestenpark, komt er ook een nieuw Hof van Egmont. Alles samen wordt door de overheid en privé-investeerders de komende vijf jaar zo'n 50 miljoen euro geïnvesteerd.

 Speecqvest - bovenaanzicht

Parking Bruul

Als eerste is er parking Bruul met 352 plaatsen, waarvan 171 parkeerplaatsen op het eerste niveau en nog eens 181 op het tweede. Bezoekers kunnen de parking verlaten via twee trappenhuizen, met aan de zijde van de Bruul een fietsenlift. Op niveau min twee komen er namelijk 25 fietsenstallingen, zodat mensen ook met een fiets de stad in kunnen. Op het eerste niveau zijn er publieke toiletten en 5 oplaadpunten voor elektrische auto’s gepland.

Alle geïnteresseerden om een parking te huren kunnen contact opnemen met de klantendienst van Q-park. . Je kan dan, met de ondersteuning van onze klantendienst, een aanvraagformulier invullen. Deze aanvraagformulieren worden dan toegevoegd aan een wachtlijst. Aan de hand van deze wachtlijst zal Q-park de je dan terug contacteren wanneer het voor hen technisch mogelijk is geworden om de abonnementen op te voeren in het abonnementensysteem.

•             Telefonisch op 02/711.17.00

•             Mail via info@q-park.be

Speecqvest - ondergrondse parking

Parkboulevard

Bovengronds legt de stad met steun van de Vlaamse overheid voor 2,2 miljoen euro het openbaar domein aan. Als vestenpark krijgt de Speecqvest opnieuw een uitzicht dat gelijkaardig is aan dat van eind 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht. Door dat park loopt een fietspad én er komt een speeltuin en een trapveldje. Groen om naar te kijken én groen om te beleven dus.

Speecqvest - Ragheno

Hof van Egmont

Het huidige woonzorgcentrum Hof van Egmont wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw met 220 kamers en twee dagverzorgingscentra.

In een eerste fase kan het woonzorgcentrum in gebruik blijven, terwijl een gedeelte van de nieuwbouw wordt opgetrokken.
Aansluitend wordt het verouderde complex gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De residenten kunnen dan terecht in het nieuwe gedeelte dat al klaar is, en in de ziekenhuiscampus op de Zwartzustervest die tegen dan niet meer in gebruik is door het AZ Sint-Maarten. In 2021-2022 moet het nieuwe woonzorgcentrum volledig operationeel zijn.

In de nieuwbouw komen er drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor mensen met dementie, flats voor zorgbehoevenden en een centrum voor kortverblijf.

 

Speecqvest - Hof van Egmont

Op 8 februari kreeg de buurt alle informatie in detail tijdens een infovergadering. De volledige presentatie van die avond vind je hier.

Werfinfo

Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan hier blijf zo op de hoogte van de werken.

Infovergadering

U kan de presentatie hier vinden.

Bouw Parking

Na een kleine twee maanden van voorbereidende werkzaamheden, waaronder het aanleggen van tijdelijke omleidingswegen, start aannemer Van Laere in opdracht van Q-Park met het plaatsen van de slibwanden. Het is het begin van de nieuwe ondergrondse parking. Voor het plaatsen van de buitenwanden en de kolommen, haalt aannemer Van Laere grote machines en expertise boven. Het is dan ook geen eenvoudige zaak en technisch zeer vernuft. Men graaft tussen twee betonnen geleidingswanden, die reeds gegoten zijn, tien meter diep. De ontstane schacht wordt dan tijdelijk gevuld met bentoniet waarna de betonnering in fases zal volgen. Deze fase van de werken start volgende week.

Aansluitend aan het maken van de buitenwanden van de parking, zullen prefab betonkolommen op een vergelijkbare manier in de grond worden aangebracht. Nadien zal de aannemer de betonnen dakplaat gieten om vervolgens te starten met het effectief uitgraven. Deze methode beperkt de hinder. Vanzelfsprekend zijn er altijd transporten nodig, maar men werkt vanaf dan ondergronds door aan de bouw van de parking.

De Lijn

De bussen van de Lijn zullen vanaf 24 oktober enkel nog via de Coxiestraat rijden. Op deze manier rijden ze naar de perrons op het Stationsplein. Er kan plaatselijk parkeerverbod geplaatst worden om de toegang voor de bussen te verzekeren.  De bushaltes op de Speecqvest komen te vervallen. Er kan dus enkel opgestapt worden of afgestapt ter hoogte van de Schuttersvest, Zandpoortvest of op het Stationsplein

Werf vanaf 4 september

Zoals in de communicatie reeds werd opgenomen zal de huidige omleidingsweg aan de kant van woningen (pare zijde) op 4 september afgesloten worden. Vanaf 5 uur die ochtend leiden we het verkeer om naar de nieuwe omleidingsweg aan de kant van Hof van Egmont.

Vanaf 4 september start aannemer Houwelyckx met het rioleringswerk aan de pare zijde. Hij start met het riool aan de kant Ragheno. De eerste week wordt het asfalt reeds geschraapt en de straat volledig afgesloten. Hou er rekening mee dat de toegang voor auto’s onmogelijk is en we verwijzen u dan ook door naar de afgesproken punten in de Arsenaal- en Stationsstraat om te laden en te lossen. In de voetpadzone werken de nutsmaatschappijen verder aan hun huisaansluitingen. Het huisvuil wordt verzameld door onze aannemer en telkens geplaatst in een afgebakende zone waar Ivarem dit kan ophalen ter hoogte van de zijstraten. Gelieve uw wagen dan ook niet meer in de garage te plaatsen vanaf 4 september. Om te parkeren kan u een bewonerskaart aanvragen bij INDIGO. Met deze kaart kan u parkeren in de buurt, op parking Zandpoortvest en op de Postzegelbrug.

 Aansluiting nieuwe omleidingsweg

Het verkeer dat van de Schuttersvest komt zal daar reeds dienen te vertragen. Dit doen we om het verkeer op een veilige manier de bocht te laten volgen naar de nieuwe omleidingsweg aan de kant van Hof van Egmont.

Het verkeer dat richting Leuvensesteenweg rijdt zal ter hoogte van Speecqvest/Raghenoplein over een tijdelijke weg gestuurd worden. De huidige rijbaan aan de pare zijde van de Speecqvest richting de Leuvensesteenweg wordt werfzone.

 Voor fietsers:

Fietsers worden tijdelijk via de grote omleiding gestuurd langs de Graaf van Egmontstraat en Hanswijkstraat ter hoogte van het Kardinaal Mercierplein en aan het Raghenoplein. Deze omleiding dient in beide richtingen gevolgd te worden (ook om het centraal-station van de NMBS te bereiken). Er kan ook nog via de Coxiestraat en Stationsstraat gereden worden. Men kan dan met de fiets aan de hand over de brug van de Leuvensesteenweg.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip tijdens deze werken. Bij vragen of problemen kan u ook steeds bij de mensen van de werf zelf terecht.

Omleiding
De Stationsstraat wordt dubbel richting en te bereiken vanuit kant station (rotonde) of via de Coxiestraat. Wegrijden moet gebeuren via de Hendrik Consciencestraat. De Arsenaalstraat is op dezelfde manier bereikbaar en zal doodlopen op de werf aan de Speecqvest. Ze is dus in dubbel richting bereikbaar vanuit de Stationsstraat.

De Coxiestraat blijft grotendeels (buiten enkele dagen) bereikbaar vanuit de Speecqvest. Wanneer ze aan deze zijde afgesloten wordt, is de straat ook bereikbaar in dubbel richting vanuit de Stationsstraat. De parkeerplaatsen die tijdelijk op de rijbaan geschilderd waren in de Stationsstraat verdwijnen. Diegene op het pleintje en aan de bushaltes blijven.

Zijde Hof van Egmont
Aan deze zijde wordt er in deze fase nog niet veel gewerkt. We voorzien in onze planning deze werken tegen januari 2018.

Handelaars

Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven bereikbaar tijdens onze werken. Er is kortparkeren (maximum half uur) ingevoerd ter hoogte van de frituur.

Bereikbaarheid handelszaken

Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.

Compensatie voor handelaars

Wanneer u als handelaar uw zaak minstens acht dagen moet sluiten omwille van de werken, hebt u recht op een hinderattest. Hiermee kan u een tegemoetkoming bij het Participatiefonds aanvragen. Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van de stad Mechelen. Meer informatie: https://www.mechelen.be/minder-hinder-maatregelen-voor-handelaars

Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !

U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen

Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Garages/opritten niet bereikbaar

Waar de aannemer werkt zijn de garages/opritten tijdelijk onbruikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig in een andere straat te plaatsen.

Bewonerskaart

Alle bewoners in de werfzone kunnen een bewonerskaart aanvragen (maximaal twee per adres). Hiermee kan u in de omliggende straten gratis op het openbaar domein parkeren. Deze bewonerskaart vraagt u aan bij Indigo (het voormalige VINCI Park). Breng uw identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van de wagen mee. Wanneer u een garage hebt, kan u tijdelijk een extra bewonerskaart krijgen. Breng in dat geval een bewijs van het gebruik van de garage mee naar Indigo (akte, huurovereenkomst, …). Indigo, Veemarkt 33, 2800 Mechelen, T 015 42 45 40, E Parkeren.mechelen.be@parkindigo.com. Openingsuren: ma 10-13u, di en vr 10-13u en 14-17.30u, woe en do 10-13u en 14-19u

meer informatie: https://www.mechelen.be/bewonerskaarten

Stationsparking

Er is een optie tot goedkopere abonnementen voor bewoners tijdens de werken met de formule weekdagen ’s avonds van 17u-9u en zaterdag en zondag volledige dag (24/24), neem een kijkje op www.parkeren.be of neem contact op via 0476 83 98 86

Contact
Stad Mechelen via www.mechelen.be/meldingen of via 0800 2 0800

Uitvoerende aannemer is Houwelyckx in opdracht van de stad Mechelen voor de bovenbouw.


De bouw van de ondergrondse parkeergarage is in handen van Q-Park:

 

Uitvoerende aannemer is Van Laere

 

Speecqvest 19de eeuw

De toekomstige inrichting van de Speecqvest is gelijkaardig aan de inrichting na het dempen van de stadsgracht eind 19de eeuw

Foto uit www.beeldbankmechelen.be 

Locatie

Speecqvest
2800 Mechelen