Nieuw leven inblazen

De sportterreinen achter sporthal Kouter in Leest en de huidige faciliteiten hiervan zijn toe aan een grondige vernieuwing. 

  • De voetbalterreinen en het verlaten gebouw van de ijspiste achter de sporthal vormen een mooie locatie voor een openluchtsportcluster.
  • Er komt een nieuw gebouw met kantine en kleedkamers. 
  • De parking wordt vernieuwd en de voetbalvelden worden aangepakt.

Nieuw sporthart voor Leest

Het nieuwe gebouw zal dienen als een centraal punt, waardoor er een nieuw sporthart voor Leest wordt gevormd. Vanuit dit sportgebouw wordt een connectie gemaakt met de huidige sporthal, waarbij steeds de toegankelijkheid voor iedere bezoeker wordt nagestreefd.

De infrastructuur wordt opgebouwd als ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en sporters. Naast de voorzieningen voor voetbalcompetitie, wordt de sport- en recreatiesite ingetekend met beweeg- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen. Zo zijn er petanquebanen, een multifunctionele ruimte en douchemogelijkheden voor de individuele sporter voorzien en zal het aangenaam vertoeven zijn in de groene omgeving van de site.

De nieuwe cafetaria wordt, naast een supporters- en sportruimte, de ideale start- en stopplaats voor de verschillende bestaande routes van het fiets- en wandelnetwerk. Naast het vernieuwen van de parking worden er voldoende volwaardige fietsenstallingen voorzien.

De plannen kunnen in het dorpshuis bekeken worden op dinsdagvoormiddag (opening loket Hvd M) en woensdag tussen 14u en 16u (boekenruil).

Leestse voetbalclubs

De vernieuwde site zal de thuisbasis vormen voor het nieuwe samenwerkingsproject dat SK Rapid Leest en Leest United voor ogen hebben. Samen zullen ze uitgroeien tot een stabiele voetbalclub met plaatselijke fans, vrijwilligers, spelers, staf en partners die zich inzetten voor een sterk lokaal verweven verenigingsleven, zowel op als naast het veld. Door middel van een kwalitatieve jeugdopleiding en geïntegreerde doorstroming van jonge talenten willen ze een referentie worden op provinciaal en regionaal niveau.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 10 juli 2022 tot en met 08 augustus 2022.

  • De aanvraag bekijken kan in het Huis van de Mechelaar. 
  • Maak een afspraak voor je bezoek (tel. 0800 20 800).
  • Tijdens deze periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Vermoedelijke timing

Onderstaande timing is onder voorbehoud. In functie van stappen in het proces zal deze op regelmatige tijdstippen worden aangepast.

  • Mei 2022: aanvraag omgevingsvergunning
  • Juli-augustus 2022: aanbesteding  
  • Oktober-november 2022: start werken
  • Juli 2023: einde werken 

Via dit project wordt het voortbestaan van de Leestse voetbalclubs bestendigd en wordt een verouderde en verlaten site nieuw leven ingeblazen. Het wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud, een plaats waar elke Leestenaar zich gezond kan ontspannen in een veilige, fijne en groene omgeving.