In november 2017 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een nieuwe straat nl. de Luyzenbergstraat en de verkavelingsvergunning voor de bouw van appartementen in het nieuwe woongebied Spreeuwenhoek. Meer informatie daarover vind je hier  terug.

Ontwikkeling van een nieuwe groene woonbuurt 

De stad Mechelen plant de realisatie van de woonbuurt Spreeuwenhoek. Het wordt een groene parkwijk met respect voor het landelijke karakter van de omgeving, gecombineerd met aangenaam wonen dicht bij de stad.

De ontwikkeling van Spreeuwenhoek gebeurt in het gebied tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno en het provinciaal domein Planckendael. 

Jonge gezinnen, vaak tweeverdieners, zijn op zoek naar een geschikte bouwkavel, woning of appartement in Mechelen. Liefst vlakbij het stadscentrum én in een groene omgeving. Voor deze jonge gezinnen, maar ook voor de groeiende groep van ouderen, zal de nieuwe woonbuurt Spreeuwenhoek heel wat mogelijkheden bieden. Er komen verschillende woonzones met diverse woontypes voor 387 nieuwbouwwoningen, een recreatief cluster (voetbal, tennis en volkstuinen) en groene zones.

De krachtlijnen bij het ontwerp

  • Het ontwerp van het woonproject respecteert de aanwezige natuurwaarden en vrijwaart maximaal de open ruimte.
  • Spreeuwenhoek wordt een hedendaagse groene wijk met enkel plaatselijk verkeer.
  • De nieuwe wijk bestaat uit verschillende delen met elk een eigen typologie van woningen.
  • Een netwerk van groene strips vormt een parkwijk met een eigen landschappelijk karakter.
  • Een dreef vormt de centrale verbindingsas voor fietsers en wandelaars tussen het kanaal en de wijk Sint-Albertus en is het aanknopingspunt voor publieke voorzieningen.
  • Het ontwerp besteedt speciale aandacht aan de waterhuishouding, met recuperatie van regenwater en een centraal bufferbekken.

Wanneer gebeurt wat?

RUP SpreeuwenhoekDe goedkeuring van het RUP Spreeuwenhoek is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26/04/2012. Dit RUP legt de bestemmingen van de gronden vast en bevat ook voorschriften waarmee kandidaat-bouwers rekening moeten houden.  

Hoe gebeurt de ontwikkeling?

Voor de ontwikkeling kan starten dienen de gronden aangekocht te worden door de stad en/of door een ontwikkelaar(s). De stad zal de gronden noodzakelijk voor de nieuwe ontsluitingsweg en de recreatieve zone verwerven. De zones die in aanmerking komen voor wonen zullen verworven worden door één of meerdere ontwikkelaar(s).

Momenteel is is er een vergunningsaanvraag lopende voor een zone aan het kanaal ter hoogte van de Leemputstraat voor de bouw van appartementen en de zone achter Alstom voor de realisatie van 52 geschakelde wooneenheden. Na het verkrijgen van een bouwvergunning zal de verkoop gebeuren door de ontwikkelaar.

De gronden van de centrale woonzone zijn nog niet verworven.

RUP Spreeuwenhoek

Meer informatie?

Klik hier voor de brochure over het woongebied Spreeuwenhoek-Venne.

Informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP):
Mie Van Damme
Team Ruimtelijke Planning
T 015 29 80 30
E mie.vandamme@mechelen.be

Informatie over de ontwikkeling of het onteigeningsplan:
Sofie Kuylen
Team Stadsontwikkeling
T 015 29 78 24
E sofie.kuylen@mechelen.be