Anderzijds vertelt de gebiedsregisseur jouw welke stadsprojecten op til staan. Wanneer een project relevant is voor jouw buurt, dan licht de gebiedsregisseur je in over de plannen, houdt je op de hoogte en vertelt welke inbreng je kan hebben. Jij kent  je buurt immers het best en bent als bewoner een belangrijke partner van de stad.