Gepubliceerd op:
9
juni
2017

Het Mechels stadsbestuur heeft als doelstelling om in de huidige legislatuur voldoende kinderopvangplaatsen te voorzien voor 0 tot 3-jarigen. Om deze doelstelling te realiseren heeft de Stad Mechelen een reeks actiepunten. Een daarvan is om de toegang tot alternatieve vormen van financiering voor initiatiefnemers te vergemakkelijken. Om dit te verwezenlijken, heeft de stad beslist om een eigen crowdfunding en crowdsourcing platform aan te bieden, in samenwerking met haar partner Participate.

Met dit platform wil het stadsbestuur dan ook een nieuwe stap zetten in het beleid rond kinderopvang. Kinderopvang is immers goed voor heel de gemeenschap en heeft veel betrokkenen en belanghebbenden.  

Heb je een goed idee rond kinderopvang maar ben je nog op zoek naar de nodige steun om jouw droom te realiseren?

We nodigen dus iedereen uit om zijn of haar idee die de kinderopvang in de stad verder kan uitbouwen, kan versterken of kwaliteitsvoller kan maken, in te dienen op de website www.crowdfundingmechelen.be of via het mailadres crowdfunding@mechelen.be . 

Dit kan zijn: een startkapitaal voor een nieuw kinderdagverblijf, het uitvoeren van vernieuwings- of uitbreidingswerken, de aanleg van de tuin, hulp oor het schilderen van de slaapzaal, enzovoorts

Crowdfunding en -sourcing

Het Mechels platform is een crowdfunding én crowdsourcing platform. Dit wil zeggen dat projecten kunnen gerealiseerd worden door zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura. Naast het inzamelen van geld via de klassieke crowdfundingvormen (donatie, donatie met tegenprestatie, lening en win-win lening) kunnen initiatiefnemers eveneens niet-financiële bijdragen inzamelen, zoals: vrijwilligersuren, materieel en/of materiaal, locatie of infrastructuur, ideeën, kennis & expertise.

Workshop

Op maandag 26 juni 2017 (19.30u - 21u) organiseren Participate en de stad een eerste workshop crowdfunding in het Oud Moederhuis. Op deze workshop zullen mensen met een goed idee voor de kinderopvang in Mechelen begeleid worden om hun idee in een crowdfundingproject om te zetten en in september met hun campagne van start te gaan. Uiteraard is iedereen met interesse naar crowdfunding van harte welkom.

Inschrijven voor de workshop Crowdfunding in Mechelen kan via http://www.crowdfundingmechelen.be  of mail naar crowdfunding@mechelen.be  

Start in september

De lancering van het crowdfundingplatform gebeurt op zondag 17 september tijdens UiT zonder Uitlaat. Hier zullen de eerste projecten die een beroep doen op praktische ondersteuning, vrijwilligershulp of financiële middelen van het grote publiek, worden voorgesteld. 

Het doel en de ambitie van elk waardevol project zal voorgesteld worden en er wordt toegelicht op welke manier en met welke steun ze hun droom willen realiseren.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.