Stad Mechelen en partners Vlaamse Waterweg, Thomas More, VMM en Mechelen Feest ontvangen een budget van bijna 5 miljoen euro om de Binnendijle natuurlijker en toegankelijker te maken.

We staan voor grote uitdagingen op vlak van natuurherstel, klimaatverandering en leefbare steden.

Water speelt al eeuwen een belangrijke rol in Mechelen. Het is die rol die Mechelen samen met de partners wil versterken op vlak van biodiversiteit, waterkwaliteit, openbaar domein, maar ook participatie, cultuur en stedelijkheid. Het project kreeg het acroniem WATSUPS mee wat staat voor "Water As The Source of Urban Public Space".

Europa maakt zo’n 4,8 miljoen euro vrij die Mechelen zal kunnen investeren in het versterken van de Dijle, en dan vooral de Binnendijle, als gemeenschappelijke ruimte om te gebruiken door de Mechelaar, maar ook als groen-blauwe corridor ten voordele van de natuur en biodiversiteit in de stad. 

dijleterrassen

Na de realisatie van de Dijleterrassen gaat onze stad dus weer naar de tekentafel: het is de bedoeling om de openbare ruimte langs de Binnendijle te hertekenen

  • door extra rivierterrassen en verlaagde oevers te creëren,
  • door de versnipperde wandel- en fietszone langs het water aan te pakken en ontbrekende schakels toe te voegen,
  • door bijkomende ontmoetingsplaatsen en parken langs het water aan te leggen en een permanente zone voor openluchtzwemmen mogelijk te maken. 

En natuurlijk om de natuur op en langs de Binnendijle in ere te herstellen. 

Partners en timing

Mechelen Feest en Thomas More nemen het participatief en cocreatief proces mee voor hun rekening. Vlaamse Waterwegen en de VMM worden ingeschakeld omwille van hun expertise op vlak van oeverherstel en waterkwaliteit.

De voorbereidende fase start op 1 september. De eigenlijke startdatum is 1 januari 2024. Het volledige project moet binnen de vier jaar gerealiseerd worden.