In de Hendrik Consciencestraat, Leopoldstraat en Colomastraat wijzigt de richting van het verkeer, krijgen fietsers en voetgangers meer plaats en komt er meer groen. De heraanleg van de stationswijk is tijdelijk. Als de werken aan het station klaar zijn, leggen we deze straten opnieuw aan.

Plannen

In juni 2022 opende de Tangent, de weg tussen het Douaneplein op de N15 en de oprit Mechelen-Zuid van de E19. Doorgaand verkeer gebruikt de Tangent. Daardoor daalt de verkeersdruk in de stationswijk.

Dat is een goed moment om meer ruimte te maken voor voetgangers, fietsers en groen. Het gaat om een tijdelijke vernieuwing. Als de werken aan het station en het stationsplein afgerond zijn in 2027, start een grondige heraanleg van de stationswijk.

Richting van het verkeer verandert

Tijdens de heraanleg van de straten verandert de richting waarin auto’s en bussen kunnen rijden.

Hendrik Consciencestraat

We beperken het gemotoriseerd vervoer:

 • In de Hendrik Consciencestraat zullen auto’s enkel in de richting van de vesten rijden.
 • De straat krijgt wel een busstrook in beide richtingen met 2 wachtplaatsen voor de bus.
 • In de straat komen 5 zones voor laden, lossen en kort parkeren.

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte:

 • fietspad aan beide kanten van de straat
 • fietsenstallingen voor 42 fietsen
 • 40 m zitbanken
 • voetpad aan beide kanten

Er komt meer plaats voor groen:

 • We planten 5 nieuwe bomen aan. We kappen 1 bestaande boom om plaats te maken voor het fietspad.
 • 150 m² van de straat vervangen we door groen.

Leopoldstraat

In de Leopoldstraat zullen auto’s in 2 richtingen rijden. Bussen rijden niet meer door de straat.  Aan beide kanten van de straat komen er parkeerstroken met grote groenvakken voor bomen.

 • fietspad aan beide kanten van de straat
 • 142 parkeerplaatsen voor fietsen
 • 100 parkeerplaatsen, waarvan 6 kiss-and-ride parkeerplaatsen
 • 4 bestaande en 23 nieuwe bomen
 • 150 m² ontharding voor nieuw groen

Colomastraat

Van de Colomastraat maken we een woonstraat met weinig verkeer. Vanaf de vesten kan je met de auto de straat niet meer inrijden. Auto’s kunnen de straat enkel inrijden via de Leopoldstraat. Fietsers delen de weg met auto’s.

 • 46 parkeerplaatsen voor fietsen
 • 3 bestaande bomen en 10 nieuwe bomen
 • 8 nieuwe tegeltuinen
 • 130 m² ontharding voor nieuw groen

Stationsplein

Het stationsplein wordt opnieuw aangelegd. In afwachting van de heraanleg in 2027 gaan we nu al voor:

 • duidelijke verkeerscirculatie
 • duidelijke oversteekplaatsen
 • meer groen op het plein

Ligging

De Hendrik Consciencestraat, Leopoldstraat en Colomastraat maken deel uit van de stationswijk.