We willen van Muizen een echte Leefbuurt maken. Dat wil zeggen: levendig, klimaatvriendelijk en met een verbeterde mobiliteit. Daarvoor moeten we eerst een toekomstvisie voor Muizen vastleggen, dat dit concept meeneemt. Als er dan een nieuwe aanleg in de buurt gebeurt, zorgen we ervoor dat deze telkens goed in de visie past. 

Hoe leggen we die toekomstvisie nu vast? We nemen enkele kunstenaars onder onze arm en zij horen op hun beurt wat er echt leeft bij de Muizenaar. Ze gaan bijvoorbeeld van deur tot deur en organiseren workshops. We willen de stem van elke buurtbewoner horen. Op die manier zetten we ook in op de versterking van de sociale verbindingen in het dorp. 

Samen denken

 • Hoe ziet jouw ‘Leefbuurt – Muizen uit de val’ eruit? Deze vraag stelden we al aan de Muizenaars tussen 24 november en 19 december 2021. 158 Muizenaars gaven antwoord. Bekijk de resultaten.
 • Kunstenaars Stijn Van Dorpe, Elien Ronse en Anne Daems gingen in gesprek met de Muizenaars. Hiervoor organiseerden zij workshops. De bedoeling van deze activiteiten was om met de buurtbewoners na te denken over het gebruik van de publieke ruimte. Met je deelname gaf je de natuur, het centraal plein en/of jezelf een stem. En zo kwamen wij meer te weten over wat er van belang is in de nieuwe toekomstvisie.
  • 15 en 16 april 2023 organiseerden Stijn Van Dorpe en Elien Ronse een 24uurs-camping op het Zocalo-plein bij het dorpshuis van Muizen. Er werd niet alleen geslapen, maar ook samen gekookt, gemediteerd, gedanst ... . De concrete planning van dat weekend lees je hier na. Iedereen was welkom. Op hun blog geven ze meer informatie over hun traject. Heb je nog bijkomende vragen? Mail naar stijnvandorpe@yahoo.com of ronseelien@protonmail.com. Of bel naar 0495 37 43 35 (Stijn) of 0496 89 06 81 (Elien).
  • In het weekend van 27 mei 2023 leerde Anne Daems de natuur van Muizen kennen. Dat deed ze via een wandeling met de herborist of kruidenexpert, Maurice Godefridi. Ze wandelden door het Mechels Broek en de Barebeekvallei. En daarvoor waren alle Muizenaars welkom om aan te sluiten. Tijdens de wandeling kwam iedereen meer te weten over de wilde planten en hun eigenschappen, toepassingen en gebruiken. Eindigen deed ze met een Phytobar of theebar, samen met Ekaterina Kaplunova. Dan konden Muizenaars proeven van de geplukte kruiden. Extra info lees je op de flyer van Anne.

Plannen

Wat is een Leefbuurt? 

Leefbuurten zijn levendige, klimaatvriendelijke en autoluwe buurten waar je aangenaam kan wonen, wandelen en fietsen. Een Leefbuurt nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water. Meer info over dit concept ontdek je hier.

Maar eerst... een toekomstvisie

We willen een nieuwe toekomstvisie vastleggen voor Muizen, die het concept ‘Leefbuurt’ meeneemt. Ze zal dus kijken naar onderwerpen zoals mobiliteit, klimaat, beleving ... Als er vervolgens een nieuwe aanleg gebeurt, moet dat project binnen de visie passen. Stap voor stap zal Muizen dan een echte Leefbuurt worden.

Kunst in opdracht

Hoe leggen we de toekomstvisie vast? Daarvoor schakelden we de hulp in van 3 kunstenaars: Stijn, Elien en Anne. Via dit Kunst in Opdracht project willen we de stem horen van elke Muizenaar. Dat doen de kunstenaars door van deur tot deur te gaan, maar ook door workshops te organiseren. Hiermee komen we de waardevolle mening van de buurtbewoners te weten. Die nemen we vervolgens mee in de toekomstvisie van Muizen. Daarnaast zal dit ook een aanzet zijn voor een kunstproject dat (één van) de kunstenaars in het dorp mag uitwerken. Dat kunstwerk zal de toekomstige Leefbuurt proberen te verbeelden. 

Wat nemen we nog mee in de toekomstvisie?  

Uiteraard nemen we ook de informatie van experts en andere belangrijke partijen mee in de toekomstvisie. We betrekken verschillende verenigingen uit het dorp (handelaars, sportclubs, Chiro, OKRA, Natuurpunt, Dorpsraad, Muizen Nodigt Uit ...).

Typisch voor een Leefbuurt is de volledige aanpak. ‘Mobiliteit en parkeren’, ‘Beleving’, ‘Sociaal’, ‘Groen’ en ‘Proces’ zijn de 5 bouwstenen waarmee we onderzoeken hoe we van Muizen-Dorp een Leefbuurt te maken.

Om een Leefbuurt te realiseren, hebben we deze ambitieuze toekomstvisie nodig voor Muizen. Het is een houvast voor alle ingrepen die in Muizen op korte en lange termijn zullen gebeuren. 

Nieuwe inrichtingen van het publiek domein

Naast de toekomstvisie maken we een schetsontwerp voor de inrichting van het dorpshart (het plein bij het Dorpshuis, het Ruggebroodstraatje en het Dorpsplein).  

Er liggen geen plannen op tafel voor een grote heraanleg. Het schetsontwerp is een eerste aanzet om aan te geven hoe de Leefbuurt er in de toekomst zou kunnen uitzien. We bekijken wel welke kleine acties we kunnen nemen om grote vooruitgang te boeken. De kleine acties moeten passen binnen de ambitieuze toekomstvisie en binnen het schetsontwerp.

Timing

   • 2020: De Vlaamse overheid lanceerde een oproep aan de lokale besturen. Daarin daagden ze ons uit om publieke ruimtes in woonbuurten een kwaliteitsvolle make-over te geven. Ze selecteerden ons projectvoorstel ‘Muizen uit de val’.
   • 2021: We lanceerden een bevraging “Hoe ziet jouw ‘Leefbuurt – Muizen uit de val’ eruit?”. 158 Muizenaars gaven antwoord. Bekijk de resultaten.
   • 2022: 
    • We dienen een voorstel in voor de Oproep Kunst In Opdracht. We willen de verbeeldingskracht en creativiteit van een kunstenaar inzetten om de bewoners te betrekken in het proces. TAAK wordt aangesteld als artistiek bemiddelaar en gaat op zoek naar de juiste kunstenaar(s).
    • We doen een oproep voor ontwerpteams en stelt VOIDS urbanism + Endeavour + OTO landscape aan om aan de slag te gaan met het Leefbuurttraject.
   • 2023:
    • januari - mei: workshops met belangrijke verenigingen en later ook met een grotere groep van bewoners (zie workshops hierboven).
    • mei– september: bepalen toekomstvisie, uitwerken schetsontwerp en uitvoeren van het kunstproject.

Partners

Ligging

Het gebied waarop het ontwerpteam zal werken voor een toekomstvisie, ligt tussen de Dijle en de spoorweg (geel gebied op plan). Voor de blauwe zone zal het ontwerpteam een schetsontwerp maken.