Sinds de opening van de tangent, een nieuwe weg tussen de op- en afritten van de E19 in Mechelen-Zuid en de N15 aan het Douaneplein, verdwijnt heel wat autoverkeer ondergronds. Dat betekent dat er veel plaats vrijkomt voor een aaneengesloten parkgebied. Er komen drie parken bij met elk een eigen invulling. Daarbovenop willen we graag van een deel van het Colomabos een speelbos met avontuurlijke spelprikkels maken. Kortom, heel wat extra ruimte om te chillen en te spelen in het groen.

Overzichtsplan van de 3 parken

Samen denken

In mei en juni 2021 vroegen we de buurtbewoners naar hun ideeën voor de drie parken. Er kwamen meer dan 1000 reacties. Verschillende ideeën zijn zo goed mogelijk verwerkt in de schetsontwerpen voor de parken. Het Steenwegpark zal zo eerder gericht worden op groen en rust. Het Postzegelpark zal dan weer eerder op sport gericht zijn.

In juni 2022 toonden we de eerste schetsen aan heel wat kijklustigen tijdens de feestelijke opening van de tangent.

Op 30 januari 2023 is het voorontwerp voor het Steenwegpark op een bewonersvergadering toegelicht aan de buurtbewoners.

Plannen

De parken zijn samen ongeveer 2,4 hectare groot. Met het speelbos erbij komen we aan bijna 50.000m² extra aan groen en recreatie.

SteenWegpark (7400 m²)

Het SteenWegpark krijgt veel bomen en veel natuurwaarde. Centraal leggen we in dit buurtpark een open grasveld aan met aan de ene kant ruimte voor avontuurlijk spel en aan de andere kant een natuurlijk ingepast podium en picknickzone. Hier staan ontmoeting, rust, groen en multifunctionaliteit centraal.

Postzegelpark (9500 m²)

Het schetsontwerp toont verschillende ideeën zoals een groen sportpark met centraal een skatepark voor beginners, een basketveld en een voetbalveld. Er kunnen ook fitnesstoestellen komen naast een polyvalent grasveldje. Een grastribune begrenst de sportzone. Dat is ideaal om te ontspannen en te genieten van de late avondzon. Aan de groene spoorberm is er plaats voor een hondenloopzone. Alle bestaande bomen blijven zoveel mogelijk behouden en krijgen het gezelschap van nieuwe exemplaren.

Colomapark (6725 m²)

Van het Colomapark willen we een natuurlijke, waterrijke rust- en verblijfszone maken. Er komen verschillende soorten zitgelegenheden waar je comfortabel een boek kan lezen of languit kan liggen in de zon. Het water is er een natuurlijke barrière langs de fietssnelweg en zorgt voor verkoeling en spelaanleiding voor kinderen.

Colomabos

De Colomaschool splitst het bos in twee. De herinrichting gaat vooral over het deel langs de Jubellaan. Dit bestaande bos wordt verder uitgewerkt als speelbos, maar met beperkte ingrepen, zoals een natuurlijk en avontuurlijk wandelpad naast het nieuwe wandelpad langs de fietssnelweg. Het ontoegankelijk bosdeel aan de schoolkant blijft voorlopig zoals het is.

Timing

De uitvoering hangt af van de vrijgekomen ruimte tijdens de stationswerken:

  • Aanleg Steenwegpark: najaar 2023 - voorjaar 2024.
  • Het Postzegelpark volgt na de afbraak van de Postzegelbrug en de opbouw van de nieuwe brug.
  • Als laatste realiseren we het Colomapark.

Ligging

Deze parken liggen verspreid in Mechelen-Zuid.