Het stationsplein wordt opnieuw aangelegd. In afwachting van de heraanleg in 2027 gaan we nu al voor een duidelijke verkeerscirculatie, duidelijke oversteekplaatsen en meer groen op het plein.

Plannen

In juni 2022 opende de Tangent, de weg tussen het Douaneplein op de N15 en de oprit Mechelen-Zuid van de E19. Doorgaand verkeer gebruikt die nieuwe weg. Daardoor daalt de verkeersdruk in de stationswijk. 

Samen met de NMBS en De Lijn maken we plannen voor een tijdelijke heraanleg van het stationsplein ofwel het Koning Albertplein. Dit is in afwachting van de definitieve inrichting in 2027.

Verkeersveilig plein

De Leopoldstraat en H. Consciencestraat krijgen fietspaden aan beide kanten van de straat. Alle fietspaden die uitkomen op het stationsplein worden met elkaar verbonden via veilige en duidelijke oversteekplaatsen.

Zo maken we een veilig plein voor voetgangers, fietsers, bussen en auto’s.

Aangenaam plein

Als het nieuwe station afgewerkt is, maken we werk van een definitieve heraanleg van het stationsplein. De belangrijkste functie van het plein verandert van ‘verkeer’ naar ‘verblijf’.

Met de tijdelijke heraanleg zetten we al stappen in die richting. Een groot deel van het rondpunt wordt onthard en maakt plaats voor groen. Het centrale kunstwerk, de mijlpaal, blijft staan. Na de heraanleg komt het meer tot zijn recht.

Straten in stationswijk

Fietsers en bussen zullen meer plaats krijgen in de Consciencestraat. Auto’s rijden van de Postzegellaan naar de Leopoldstraat en terug.

Auto’s die in de Consciensestraat moeten zijn, kunnen dat via de Coxiestraat.

Auto’s die in de Vaartdijk willen rijden, kunnen dat via de Van Kerckhovenstraat en Willem Herreynstraat.

Bij de tijdelijke heraanleg houden we rekening met alle tussentijdse werffasen van het station. We focussen op een veilige inrichting die we kunnen behouden tot de definitieve heraanleg in 2027-2028.

Samen met de buurt

Eind februari 2022 deden we een infomoment voor de buurt.

Ligging

Het Koning Albertplein of het stationsplein ligt tussen het station en de Hendrik Consciencestraat en Leopoldstraat.